Преминете към съдържанието

Правни указания

CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft

Всички публикувани в CarGarantie.com статии, доклади, указания, идеи и т.н. са изследвани много грижливо. Въпреки това CarGarantie не може да поеме гаранция за правилността и пълнотата на дадената информация.

Също така не може да се гарантира, че публикуваната информация е съобразена винаги с актуалното ниво на науката, законодателството и съдебната практика. CarGarantie обръща изрично внимание на това, че публикуваната тук информация е от общо естество и не представлява правна и/или данъчна консултация на потребителя в частен случай. Публикуваната информация в никакъв случай не може да замести съвета на адвоката/нотариуса или данъчния консултант/одитора. В резултат на това CarGarantie не отговаря за щети, които имат връзка с използването на тези текстове от потребителя.

Текстовете и оформленията на CarGarantie.com са със защитени авторски права и използват защитени марки и търговски наименования. Репродукции или модификации на текстовете, независимо под каква форма, изцяло или частично, е забранено без писменото съгласие на CG Car-Garantie Застрахователно акционерно дружество. Накърняване на авторските права и на защитата на правата на интелектуалната собственост в промишлеността предизвикват задължение за обезщетяване на причинени вреди на засегнатия.

Ако при препращане към други сървъри, съотв. други уебсайтове получите достъп до допълнителна информация, CarGarantie обръща внимание, че те не са направили проверка на текстовете и не носят никаква отговорност за съдържанието на тези страници.