Преминете към съдържанието

Притежател на превозното средство

Експертите на волана

CarGarantie е сред най-добрите и опитни специалисти по отношение на гаранциите в Европа от 50 години. Доверете се на нашата компетентност. В случай на гаранционно събитие Вашият местен търговец и CarGarantie ще Ви укажат надеждна подкрепа.