Преминете към съдържанието

Импресиум

CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft

Данни по § 5 от Закона за телекомуникациите

CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft
Gündlinger Str. 12
79111 Freiburg

Търговски регистър: 2332
Съд по регистрация: Freiburg i. Breisgau
 

Представлявано от управителния съвет:
Д-р Маркус Зьолднер (председател), Волфганг Бах, Анна Бизентал

Контакт

Телефон: +49 (0)761 4548 0
Факс: +49 (0)761 4548 248
Имейл: info@cargarantie.com

ДДС номер

ДДС идентификационен номер по § 27 a от ЗДДС:
DE 142104112

Надзорен орган

Федерален институт за надзор на финансовите услуги (BaFin) – Отдел по застраховане –
Graurheindorfer Str. 108
D-53117 Bonn

www.bafin.de

Отговорен за съдържанието по § 55, параграф 2 от Държавния договор за радиопредаването

Ина Бергер
Gündlinger Str. 12
79111 Freiburg

 

Уреждане на спорове

Европейската комисия предоставя платформа за онлайн уреждане на спорове (OS): ec.europa.eu/consumers/odr.

Ще намерите имейл адреса ни горе в импресума.
Не сме готови или длъжни да участваме в производства по уреждане на спорове пред арбитражна комисия за потребители.

Отговорност за съдържания

Като доставчик на услуги съгласно § 7, параграф 1 от Закона за телекомуникациите ние носим отговорност за собствените си съдържания на тези страници съгласно общите закони. Съгласно §§ 8 до 10 от Закона за телекомуникациите като доставчик на услуги ние не сме длъжни да наблюдаваме предадената или съхранена чужда информация или да разследваме обстоятелства, които показват незаконна дейност.Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация съгласно общите закони остават незасегнати. Съответната отговорност обаче е възможна едва от датата на узнаване за конкретно нарушение. След уведомяване за съответните нарушения на закона ние незабавно ще премахнем това съдържание.

Отговорност за връзки

Нашата страница съдържа връзки към външни уебсайтове на трети страни, върху съдържанията на които ние нямаме влияние.
Затова не можем да поемем отговорност за тези чужди съдържания. За съдържанията на свързаните страници винаги отговаря съответният доставчик или оператор на страниците. Свързаните страници бяха проверени за възможни законови нарушения по време на препращането. По време на препращането не са установени незаконни съдържания.
Все пак постоянният контрол върху съдържанието на свързаните страници не е обоснован без конкретни доказателства за нарушение. При уведомяване за нарушения на закона ние незабавно ще премахнем такива връзки.

Авторско право

Съдържанията и информацията на тези страници, създадени от операторите на страницата, са обект на германския закон за авторското право. Размножаването, обработката, преработката и всеки тип употреба извън границите на авторското право изискват писменото съгласие на съответния автор или създател.
Изтегляния и копия на тази страница са позволени само за лична употреба, различна от комерсиалната.
Доколкото съдържанията на тази страница не са създадени от оператора, се вземат под внимание авторските права на трети страни. По-специално съдържанията на трети страни са маркирани като такива. Ако въпреки това забележите нарушение на авторски права, моля да ни предоставите съответната информация. При уведомяване за нарушения на закона ние незабавно ще премахнем такива съдържания.

Всички снимки са собственост на CarGarantie, освен:

Home:
bigstock-Death-Valley-Highway-To-Nevada-53116213

Модели на гаранция:
iStock_000043660164
iStock_ 000061851452
iStock_000023027449

Компетентност/ Какви гаранции има?:
iStock_000020913124
Fotolia_55646007
iStock_000026395138
Fotolia_78041693
iStock_000073683729
iStock_000065051423
iStock_000064799905
iStock_000034315518

Услуги:
Fotolia_72398357
Fotolia_70242875
Fotolia_64391219

Притежател на превозното средство:
iStock_000046474882
iStock_000046474510
iStock_000046473708

Сервизно обслужване и помощ/ Партньори:
Fotolia_77995199

Партньори:
iStock_000007761360
iStock_000073238517
iStock_000051236190
Fotolia_70130968

Партньори:
bigstock-Teamwork-For-Success-91531910
Fotolia_90939358
iStock_000027016577
Fotolia_88200872
iStock_000020499242