Преминете към съдържанието

Компетентност

Продукт портфолио на CarGarantie –професионално, ориентирано към добрите услуги и целенасочено

CarGarantie постоянно допълва спектъра от предлаганите продукти съгласно актуалните изисквания на пазара. Така специалистът в гаранциите предлага на своите партньори освен класическите пакети за гаранция за нови и

употребявани автомобили и специални решения за мотоциклети. С гаранцията за мобилност клиентът освен това се подсигурява срещу неочаквани разходи в случай на авария. 

Гаранцията е важен белег за качество, за да профилирате спрямо частните търговци. Освен това чрез това си осигурявате чрез по-доброто спечелване на лоялни клиенти, допълнителни печалби и следващи сделки.

 • Покриване на разходите за 12, 24 или 36 месеца
 • При изтичане на гаранцията: Възможност за удължаване на гаранцията
 • Покриване на разходите според индивидуалните желания до постигане на пълно покритие
 • Обработката на щетите се извършва от опитни специалисти
 • Всеобхващаща помощ в маркетинга

Вашите предимства:

 • Различавате се от частните търговци
 • Защита в случай на поемане на отговорност за материални дефекти/законна отговорност на търговеца
 • Оптимално спечелване на лоялни клиенти
 • Повишаване на качеството на употребявания автомобил
 • Повишаване на имиджа благодарение на предлаганите допълнителни услуги
 • Стимулиране на следпродажбения биснес

В днешно време дву- или тригодишната гаранция от производителя се е превърнала в стандарт. С допълнителната гаранция за нови автомобили от CarGarantie Вие предлагате на своите клиенти още години допълнителна сигурност след изтичане на фабричната гаранцията. Освен това Вие обвързвате клиента с минимум още една година с Вашата автокъща.

 • Допълнителна гаранция след фабричната гаранция от производителя за 12, 24 или 36 месеца
 • При изтичане на гаранцията: Възможност за удължаване на гаранцията
 • Покриване на разходите според индивидуалните желания до постигане на пълно покритие
 • Бързо и лесно уреждане на щетите
 • Допълнителната гаранция за нови автомобили като ефективен стимул за продажби

Вашите предимства:

 • Ефективно спечелване на лоялни клиенти след изтичането на фабричната гаранция 
 • По-голяма конкурентоспособност благодарение на удължаването на гаранцията
 • Разграничаване спрямо конкуренцията
 • Повишаване на броя на продажбите, които са в последствие
 • Стимулиране на следпродажбените търговски отношения
 • Повишаване на имиджа благодарение на предлаганите допълнителни услуги
 • Повишаване на удовлетвореността на клиентите

Да караш мотоциклет е повече от това просто да се придвижваш напред. Това е преживяване, щастлив начин на живот. За мотоциклетиста пътят е целта. За да могат Вашите клиенти винаги да се чувстват сигурни по пътя, гаранцията за мотоциклети Bike|PROTECTION by CarGarantie Ви предлага надеждна защита от неочаквани ремонтни разходи.

Вашите предимства: 

 • Гаранция Bike|PROTECTION by CarGarantie за употребявани и нови мотоциклети
 • Срок на гаранцията: 12, 24 или 36 месеца
 • Пълно покритие, почти както при гаранция за нов мотоциклет
 • Срокът на гаранцията може да се удължи
 • Можете да изберете индивидуални програми за контакт с клиента

Най-простият, но и най-ефективният инструмент, за да спечелите клиенти, е гаранцията. От този шанс фирма CarGarantie се възползва със своите ефективни програми за спечелване на лоялни клиенти, независимо дали става въпрос за това, в рамките на допълнителната гаранция за нови автомобили, гаранцията за употребявани автомобили или удължаване на гаранцията.

Програма за контакт с клиентите

 • Всеобхващаща програма за писмена кореспонденция
 • Персонална карта на клиента
 • Специфичен за търговеца дизайн
 • Редовен писмен контакт с клиентите от името на автокъщата
 • Ежемесечен отчет за клиентите, към които е отправено писмено съобщение

Програма за удължаване

 • Отправяне на писмо до клиентите за удължаване на гаранцията
 • Предложение за удължаване на гаранцията до клиента
 • Предварително проверяване дали съществува възможност за удължаване на гаранцията
 • Може да се избере писмо-обръщение, което да е индивидуално за търговеца или неутрално от CG

Вашите предимства:

 • Стимулиране спечелването на лоялни клиенти
 • Вашите клиенти повече ще се идентифицират с Вашата автокъща
 • Повишаване на имиджа на предлаганите услуги
 • Допълнителни сделки впоследствие в сферата на сервизните услуги и принадлежностите
 • Разграничавате се от конкуренцията и частния пазар
 • Пълно обработване от CarGarantie: Концепция, оформяне, производство и ежемесечно изпращане
 • Няма разходи: Печелите време за същинския си основен бизнес
 • Ежемесечен отчет: поради което е възможно допълнително лесно обслужване по телефона

Модулите за фиксирана тарифа на CarGarantie за нови и употребявани автомобили съдържат в себе си гаранция и сервизно/техническо обслужване и освен това могат да бъдат включени от търговеца и във финансирането на превозното средство.

 • Неразделни съставни части на фиксираната тарифа на CarGarantie:
  • Допълнителна гаранция за употребявани или нови автомобили от CarGarantie
  • Договор за сервизно/техническо обслужване от CarGarantie
  • Финансиране на превозното средство със съдействието на банка
 • Можете индивидуално да избирате различни опции според нуждите и целите
 • Сключва се лесно чрез CGWEBline
 • Цялото отчитане и разплащане се извършва от CarGarantie

Вашите предимства:

 • Идеално спечелване на лоялни клиенти
 • Пълно обработване от CarGarantie
 • Предимство спрямо конкурентите
 • Разширявате своето собствено портфолио на предлагани услуги
 • Повишавате натовареността и ефективността на сервиза
 • Допълнителни продажби в сферата на следпродажбеното обслужване