Преминете към съдържанието

Гаранционно събитие

Бързо и безпроблемно уреждане на гаранционни събития

Сервизното обслужване в случай в случай на щета е решаващо за това дали клиентът ще е доволен от гаранцията. Нашите професионалисти по МПС, със съответните документи за образование и майсторски свидетелства, осигуряват уреждането без усложнения. По телефона или онлайн чрез CGClaimsWeb те приемат заявките за щети и при нормални обстоятелства директно разрешават ремонта. Тогава може да се започне с ремонтът.

Вашите предимства:

  • Съобщаване за щети по телефона или онлайн чрез CGClaimsWeb
  • Съобщаване за щети 24 часа, 365 дни годишно, независимо от работното време
  • Директно одобряване и разрешаване на щетите за ремонт
  • Проверка на всеки отделен случай от специалисти по МПС