Przejdź do treści

Wskazówki prawne

CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft

Wszystkie artykuły, raporty, wskazówki, porady itd. opublikowane na stronie CarGarantie.com zostały wyszukane z najwyższą starannością. CarGarantie nie gwarantuje jednak prawidłowości i kompletności podawanych tam informacji.

Nie można też zagwarantować, że opublikowane informacje będą stale zgodne z aktualnym stanem wiedzy, ustawodawstwa i orzecznictwa. CarGarantie wyraźnie podkreśla, że opublikowane tu teksty to informacje natury ogólnej, które nie stanowią indywidualnych porad prawnych i/lub podatkowych. Opublikowane informacje nie mogą w żadnym przypadku zastąpić kontroli i porady adwokata/notariusza ani doradcy podatkowego/rewidenta. W związku z tym CarGarantie nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z wykorzystaniem tych treści przez użytkownika.

Treści i układ strony CarGarantie.com są chronione prawami autorskimi i zawierają zastrzeżone marki i znaki handlowe. Kopiowanie i modyfikowanie tych treści w jakiejkolwiek formie w części lub w całości bez pisemnej zgody CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft jest zabronione. Naruszenia praw autorskich i praw ochronnych w zakresie intelektualnej działalności gospodarczej stanowią podstawę roszczeń o odszkodowanie.

CarGarantie podkreśla, że nie przeprowadza kontroli treści dodatkowych udostępnianych za pomocą odsyłaczy do innych serwerów lub stron internetowych i wszelka odpowiedzialność CarGarantie za te treści jest wykluczona.