Преминете към съдържанието

Какви предимства има гаранцията?

По-дълго пътувате без грижи

Вашето превозно средство е подложено на прецизна проверка и е подготвено професионално. Но дори и при най-внимателна грижа може да се стигне до неприятности, свързани с ремонт. За да не сте уязвими при неочаквани ремонтни разходи, трябва да се решите в полза на гаранция.

Услуги, които се изплащат:

  • Всеобхватна защита от ремонтни разходи
  • Осигуряване на ликвидност в случай на ремонт
  • Валидност в цяла Европа
  • Висока сигурност при планиране
  • Повишаване на стойността на Вашето превозно средство
  • Не плащате нищо авансово в случай на гаранционно събитие

Така спирате ремонтните разходи
CarGarantie Ви предлага широк спектър от програми за гаранция. В зависимост от претенциите и нуждата от сигурност можете да избирате между различни продукти, като например пакет, обхващащ конструктивните групи, който покрива най-важните и свързани с най-големи разходи елементи, или пълен обхват, който Ви осигурява за всички съществени електрически и механични конструктивни елементи на Вашето превозно средство, с малки изключения, като напр. износващите се части. И сроковете са различни в зависимост от съответния продукт – гаранциите могат да се сключат за 12, 24 или 36 месеца. Защото за нас е важно да получите точно това, което искате. Повече и по-подробна информация ще получите от специализирания си търговец.