Preskoči na sadržaj

Zakonske upute

CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft

Svi artikli, izvješća, upute, savjeti itd., koji se nalaze na CarGarantie.com, su pretraženi s najvećim pozorom. Ipak, CarGarantie ne može dati jamstvo za ispravnost i potpunost danih informacija.

Također se ne može jamčiti da objavljene informacije uvijek ogledaju trenutno stanje nauke, zakonodavstva i pravosuđa. CarGarantie izričito ukazuje na to, da su ovdje objavljene informacije opće prirode i ne predstavljaju pravno i/ili porezno savjetovanje korisnika u pojedinačnom slučaju. Objavljene informacije nikako ne mogu zamijeniti provjeru i savjet odvjetnika / javnog bilježnika ili poreznog savjetnika / revizora. Zbog toga CarGarantie ne odgovara za štete koje nastanu na osnovu uporabe ovih sadržaja od strane korisnika.

Sadržaji i uređivanje stranice CarGarantie.com su zaštićeni autorskim pravima i ona koristi zaštićene marke i poslovne oznake. Reprodukcija ili izmjena sadržaja, bez obzira na oblik, dijelom ili u potpunosti, nije dozvoljena bez pismene dozvole poduzeća CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft. Povrede autorskih prava i poslovnih zaštitnih prava izazivaju obvezu nadoknade štete za izvršitelja povrede.

U slučaju da se, povezivanjem s drugim serverima odnosno drugim stranicama, na raspolaganje stave dodatne informacije, CarGarantie ukazuje na to, da on ne vrši provjeru sadržaja i da je svaka odgovornost za sadržaje ovih stranica isključena.