Spring til indhold

Ansvarsfraskrivelse

CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft

På alle artikler, rapporter, henvisninger, tips osv. offentliggjort på CarGarantie.com er der foretaget grundig research. Ikke desto mindre kan CarGarantie ikke tage noget ansvar for nøjagtigheden og fuldstændigheden af de givne oplysninger.
Det kan heller ikke garanteres, at de offentliggjorte oplysninger altid er ajourført til den aktuelle stand for videnskab, lovgivning og jurisdiktion. CarGarantie gør udtrykkeligt opmærksom på, at de her offentliggjorte oplysninger er af generel karakter og ikke udgør nogen juridisk, og/eller skattemæssig rådgivning for den enkelte bruger. De offentliggjorte oplysninger kan på ingen måde erstatte kontrol og rådgivning udført af en advokat/notar eller en skatterådgiver/revisor. Som følge deraf er CarGarantie ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå i forbindelse med brugerens anvendelse af dette indhold.
Indhold og design på CarGarantie.com er ophavsretligt beskyttet og anvender varemærker og firmanavne. Reproduktion eller ændring af indholdet i enhver form, helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft er forbudt. Krænkelser af ophavsrettigheder og intellektuel ejendomsret udløser en forpligtelse for krænkeren til at betale skadeserstatning.
For så vidt yderligere oplysninger er gjort tilgængelige på andre servere eller websteder via links, gør CarGarantie opmærksom på, at en indholdskontrol ikke finder sted, og ethvert ansvar for indholdet af denne hjemmeside er udelukket.