Преминете към съдържанието

ЧЗВ от притежатели на МПС

ЧЗВ: Често задавани въпроси и отговори

Ние в CarGarantie сме си поставили за цел да Ви предложим оптималното сервизно обслужване за всякакви въпроси във връзка с Вашата гаранция. Тук сме обобщили за Вас често задавани въпроси и отговорите на тях. Вашият въпрос го няма, тогава се обърнете към нашия център за сервизно обслужване (ServiceCenter).

в България се свържете с Вашия дилър. Той съобщава за щетите на CarGarantie преди началото на ремонта и ги фактурира директно към CarGarantie. За Вас това означава удобна и опростена помощ. И ако Вашият дилър не е наблизо (евентуално автомобилът е дори в чужбина), докладвайте гаранционния случай на горещата линия CarGarantie. След това ремонтът може да се извърши във всеки оторизиран сервиз на марката - в цяла Европа.

Моля, обърнете се за това към Вашия търговец, който е извършил продажбата. Той може да отпечата документите за Вас и да Ви ги връчи още един път.

Извършилият продажбата за Вас търговец с удоволствие ще Ви информира за възможностите за удължаване и цените.

Не, гаранцията приключва автоматично към края на срока.

Моля, изпратете ни всички важни данни по имейл, факс или по пощенски път.
Имейл: info(at)cargarantie.bg
Факс +359 32 673242

Адрес за кореспонденция по пощенски път: CG Car-Garantie Versicherungs-AG, Gündlinger Straße 12, 79111 Freiburg

Да, това е възможно. Но евентуално рискувате да загубите правата си на гаранция, защото в случай на съмнение трябва да докажете, че неизвършването респ. неправилното извършване на техническата поддръжка не са причинили щетата. 

Да, гаранцията е валидна в цяла Европа.

Сервизен център

Вашата пряка връзка с CarGarantie:

+359 32 673241
+359 32 673242
info@cargarantie.bg