Preskočiť na obsah

Práca u CarGarantie

Spoločne rásť a rozvíjať potenciál

Staňte sa súčasťou nášho tímu: Od Vášho prvého dňa u CarGarantie máte po svojom boku skúseného zamestnanca, ktorý Vás pri zapracovaní osobne sprevádza podľa pevne stanoveného harmonogramu. Okrem toho Vám objasní Váš nadriadený zamestnanec spoločne s Vami konkrétne zadania úloh a ciele a dostávate od neho pravidelne, napr. v obsiahlych hodnotiacich osobných pohovoroch spätnú väzbu.

Osobné vyhliadky a individuálne možnosti pre ďalší rozvoj sú neoddeliteľnou súčasťou našej každodennej práce. Ponúkame Vám preto rôzne školenia, ako napr. kurzy IT alebo jazykové kurzy, špecifické odborné školenia alebo školenia na podporu predaja. Rovnako aj spolupráca na projektoch ako projektový manažér alebo člen tímu Vám otvára rad príležitostí na rozvoj. 

Vzhľadom na medzinárodné zameranie pracuje v našom hlavnom sídle vo Freiburgu spoločne viacero rôznych národností. Kladieme veľký dôraz na úzku komunikáciu a výmenu informácií medzi oddeleniami, ako aj rešpektujúce jednanie medzi zamestnancami. Tento prístup podporujeme rôznymi akciami pre zamestnancov. Pre nás je dôležitý dlhodobý, dôverný pracovný vzťah. 

Rozhodnite sa pre CarGarantie a rozhodnete sa tak pre postup, samostatnú prácu a optimálne možnosti rozvoja.