Preskočiť na obsah

Čo robiť v prípade škodovej udalosti?

Rýchly servis je našou silnou stránkou

Čo robiť, ak nastane záručná udalosť? Postup je jednoduchý: v tuzemsku sa obráťte na vášho predajcu. Ten škodu nahlási pred začatím opravy CarGarantie a následne opravu vyúčtuje priamo s CarGarantie. Znamená to pre vás nekomkplikované a pohodlné riešenie. Pokiaľ sa váš predajca v prípade škodovej udalosti nenachádza vo vašej blízkosti, nahláste prosím túto udalosť na hotline CarGarantie. Oprava môže byť prevedená v každom zmluvnom servise vašej značky - kdekoľvek v Európe.