Preskočiť na obsah

Zadanie záruky

Dve kliknutia k uzatvoreniu záruky

Online systém CGWEBline Vám umožní rýchle a priame uzatvorenie záruky nezávisle od pracovnej doby servisného centra. Výber záruky, kontrolu, ako aj uzatvorenie záručnej zmluvy môžete zrealizovať priamo prostredníctvom Vašej vlastnej softvérovej aplikácie. Výmena údajov medzi CGWEBline a systémom manažmentu predajcu prebieha automaticky, prostredníctvom CGWEBService.

 • Systém hlásenia záruk pre uzatvorenie záruky
 • Kontrola prijímacích smerníc 
 • Tlač záručnej zmluvy
 • Automatická kontrola správnosti
 • Integrované štatistické a servisné moduly
 • Prepájacie jednotky ku programom výrobcov
 • Dizajn na požiadanie v súlade brandingu výrobcu

Vaše výhody

 • Bezpečne a rýchlo
 • Nezávisle – vždy k dispozícii
 • Eliminácia chýb
 • Úspora času a nákladov
 • Nie je nutné dvojité zadávanie údajov
 • Rozsiahle informácie týkajúce sa záruky