Ga naar de inhoud

Werken bij CarGarantie

Samen groeien en potentieel aanboren

Treed toe tot ons team: vanaf uw eerste werkdag bij CarGarantie krijgt u een peter die u volgens een vastgelegd plan persoonlijk inwerkt. Daarnaast bakent uw verantwoordelijke, in onderling overleg met u, concrete taken en doelen af en bezorgt hij u tijdens uitgebreide en beschouwende gesprekken regelmatig feedback.

Persoonlijke perspectieven en individuele ontplooiingsmogelijkheden vormen een vast onderdeel van ons dagelijks werk. In dit kader bieden wij verschillende opleidingen zoals computer- of taalcursussen, maar ook specifieke vakopleidingen of verkoopcursussen. Door als projectmanager of teamlid mee te werken aan projecten, openen er zich nog meer ontwikkelingsperspectieven.

Omdat ons werkterrein niet stopt aan de eigen landgrenzen, zijn er op onze hoofdzetel in Freiburg heel wat nationaliteiten aan de slag. CarGarantie hecht veel belang aan een goede communicatie, aan overleg tussen de afdelingen, maar ook aan respect voor elkaar. Die waarden trachten we tijdens speciale events voor medewerkers te stimuleren. Er is ons immers heel veel gelegen aan een duurzame arbeidsrelatie die berust op vertrouwen.

Kiezen voor CarGarantie is kiezen voor een vlakke hiërarchie, voor zelfstandig werken en voor optimale ontwikkelingsmogelijkheden.