Preskočiť na obsah

Služby

CarGarantie – viac než len poisťovateľ záruky

Ako poskytovateľ služieb v obchode s automobilmi sa snažíme našim partnerom okrem bezpečnosti ponúknuť predovšetkým kvalitu, servis a ďalšie doplnkové služby, ktoré môžu prispieť k úspešnému obchodu. Známe automobilové značky, dovozcovia a kvalifikované autosalóny po celej Európe dôverujú nášmu know-how.

Záruka je len taká dobrá ako je servis v prípade záručnej udalosti. Preto pracuje spoločnosť CarGarantie každý deň na zdokonalení nových služieb a na inováciách, aby mohla ponúknuť rozsiahly servis a istotu – od záručnej zmluvy až po realizáciu škodovej udalosti. Profesionalita, kompetencia, pokrok a prvotriedna ponuka sú samozrejmosťou.

Komplexný servis špecialistov
Oddelenie spracovania škodových udalostí

Potrebujete schváliť opravu alebo máte otázky ku škodovej udalosti? Kontaktuje jednoducho naše oddelenie spracovania škodových udalostí:
Od pondelka do piatka od 8.00 do 17.00 hod.
Tel.:  +421 233 456 637
E-mail: skody(at)cargarantie.sk
Fax: +421 233 456 653

ServiceCenter
V prípade poskytnutia informácií týkajúcích sa záruk, záručných podkladov, reklamných prostriedkov alebo ak potrebujete poradiť, obráťte sa prosím na naše servisné centrum:
Tel.: +421 233 456 631
E-mail: info(at)cargarantie.sk
Fax: +421 233 456 653

Marketingový tím spoločnosti CarGarantie je svojim partnerom k dispozícii pre všetky služby v oblasti marketingu týkajúce sa záruky. V troch odborných oblastiach, za pomoci špecialistov na grafiku, priamy marketing a Public Relations ponúka náš tím komplexnú marketingovú podporu pre špecializovaných predajcov, výrobcov a dovozcov, od vývoja strategických konceptov až po realizáciu na trhu. 

Zameriavame sa na tieto služby pre partnerov CarGarantie:

  • Viacjazyčné marketingové poradenstvo: marketingové koncepcie týkajúce sa stratégií predaja záruky ako aj jej výhodnú pozíciu 
  • Individuálne kreácie a produkcia predajného a reklamného materiálu
  • Rozsiahle centrum kontaktu so zákazníkom, vrátane služby lettershop
  • Podpora pri školeniach
  • Koncepcia a podpora odborových štúdií
  • Celoeurópska koordinácia výrobcom špecifických marketingových stratégií v oblasti záruky