Preskočiť na obsah

Impressum

CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft

Údaje podľa § 5 TMG

CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft
Gündlinger Straße 12
79111 Freiburg

Obchodný register: 2332
Registrový súd: Freiburg i. Breisgau

Zastúpená členmi predstavenstva:
Dr. Marcus Söldner (predseda predstavenstva), Wolfgang Bach, Anna Biesenthal

Kontakt

Telefón: +49 (0)761 4548 0
Telefax: +49 (0)761 4548 248
E-mail: info@cargarantie.com

IČ DPH

Identifikačné číslo dane z pridanej hodnoty podľa § 27 a zákona o dani z pridanej hodnoty:
DE 142104112

Dozorný úrad

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) – úsek poistenia
Graurheindorfer Str. 108
D-53117 Bonn

www.bafin.de

Osoba zodpovedná za obsah podľa § 55 ods. 2 RStV

Ina Berger
Gündlinger Straße 12
79111 Freiburg

Urovnanie sporov

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online.
ec.europa.eu/consumers/odr.
Našu e-mailovú adresu nájdete v tiráži.

Nie sme ochotní ani povinní zúčastniť sa konania na urovnanie sporov pred orgánom na riešenie spotrebiteľských sporov.

Ručenie za obsahy

Ako poskytovateľ služieb sme podľa § 7 ods.1 TMG zodpovední za vlastné obsahy na týchto stránkach podľa všeobecne platných zákonov. Podľa § 8 až § 10 TMG však nie sme ako poskytovateľ služieb povinní kontrolovať poskytnuté alebo uložené cudzie informácie alebo podľa okolností skúmať, či nepoukazujú na protiprávnu činnosť.
Povinnosti na odstránenie alebo zablokovanie používania informácií podľa všeobecných zákonov týmto zostávajú nedotknuté. Ručenie, ktoré s tým súvisí, je však možné až od okamihu zistenia konkrétneho porušenia práva. V prípade, že sa dozvieme o príslušných porušeniach práva, takéto obsahy ihneď odstránime.

Ručenie za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsahy nemáme žiadny vplyv.
Preto tiež nemôžeme za tieto cudzie obsahy ručiť. Za obsahy prepojených stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ. Prepojené stránky boli skontrolované v čase prepojenia s ohľadom na možné porušenia práva. Protiprávne obsahy neboli v čase prepojenia identifikovateľné.
Permanentná obsahová kontrola prepojených stránok je však bez konkrétnych odôvodnení porušenia práva nerealizovateľná. V prípade, že sa dozvieme o porušeniach práva, takéto odkazy ihneď odstránime.

Autorské právo

Obsahy zostavené prevádzkovateľom stránky a diela na týchto stránkach podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Rozmnožovanie, spracovanie, šírenie a akýkoľvek spôsob využívania nad rámec autorského práva si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora, resp. zhotoviteľa.
Sťahovanie a kopírovanie tejto stránky je dovolené len na súkromné, nie komerčné použitie.
Pokiaľ neboli obsahy na tejto stránke vytvorené prevádzkovateľom, rešpektujú sa autorské práva tretej strany. Predovšetkým sú obsahy tretej strany ako také označené. Ak by ste napriek tomu zistili poručenie autorského práva, prosíme vás, aby ste nás na to upozornili. V prípade, že sa dozvieme o porušeniach práva, takéto obsahy ihneď odstránime.

Všetky fotografie sú vlastníctvom CarGarantie, okrem:

Home:
bigstock-Death-Valley-Highway-To-Nevada-53116213

Modely záruky:
iStock_000043660164
iStock_ 000061851452
iStock_000023027449

Kompetencie/ Aké existujú záruky?:
iStock_000020913124
Fotolia_55646007
iStock_000026395138
Fotolia_78041693
iStock_000073683729
iStock_000065051423
iStock_000064799905
iStock_000034315518

Služby:
Fotolia_72398357
Fotolia_70242875
Fotolia_64391219

Majiteľ vozidla:
iStock_000046474882
iStock_000046474510
iStock_000046473708

Servis a podpora/Partner:
Fotolia_77995199

Partner:
iStock_000007761360
iStock_000073238517
iStock_000051236190
Fotolia_70130968

Firma:
bigstock-Teamwork-For-Success-91531910
Fotolia_90939358
iStock_000027016577
Fotolia_88200872
iStock_000020499242