Spring til indhold

Kolofon

CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft

Oplysninger iht. § 5 i den tyske telemedielov (TMG)

CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft
Gündlinger Straße 12
79111 Freiburg, Tyskland

Handelsregister: 2332
Registreringsdomstol: Freiburg i. Breisgau

Repræsenteret af bestyrelsen:
Dr. Marcus Söldner (formand), Wolfgang Bach, Anna Biesenthal

Kontakt

Tlf.: +49 (0)761 4548 0
Fax: +49 (0)761 4548 248
E-mail: info@cargarantie.com

Momsregistreringsnummer:

Momsregistreringsnummer iht. §27 a i den tyske momslov:
DE 142104112

Tilsynsmyndighed

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) - Bereich Versicherungen -
Graurheindorfer Str. 108
D-53117 Bonn

www.bafin.de

Ansvarlig for indholdet iht. § 55 afsnit 2 i den tyske medielov (RStV)

Ina Berger
Gündlinger Straße 12
79111 Freiburg

Tvistbilæggelse

Europa-Kommissionen stiller en platform til tvistbilæggelse til rådighed online:
ec.europa.eu/consumers/odr.
Du kan finde vores e-mailadresse ovenfor i kolofonen.

Du kan finde vores e-mailadresse ovenfor i kolofonen.
Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugerklagenævn.

Ansvar for indhold

Som leverandør af tjenesteydelser er vi iht. § 7 afsnit 1 i den tyske medielov (TMG) ansvarlige for vores indhold på disse sider i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Iht. § 8 til § 10 i den tyske medielov (TMG) er vi som leverandør af tjenesteydelser ikke forpligtede til at overvåge overførte eller lagrede oplysninger fra tredjemand eller til at lede efter forhold, som er tegn på ulovlige aktiviteter.
Forpligtelsen til at fjerne eller blokere for brugen af oplysninger i overensstemmelse med den gældende lovgivning er ikke berørt heraf. En forpligtelse i denne henseende opstår dog først fra det tidspunkt, hvor vi får kendskab til en bestemt lovovertrædelse. Hvis vi får kendskab til en bestemt lovovertrædelse, fjerner vi omgående det pågældende indhold.

Ansvar for link

Vores websted indeholder link til eksterne hjemmesider, der tilhører tredjeparter, og vi har ingen indflydelse på indholdet på disse hjemmesider.
Derfor kan vi heller ikke påtage os noget ansvar for dette eksterne indhold. Ejeren af eller den driftsansvarlige for de hjemmesider, der findes link til, bærer ansvaret for indholdet på de pågældende sider. De hjemmesider, der findes link til, bliver kontrolleret for eventuelle lovovertrædelser på det tidspunkt linket bliver oprettet. Der blev ikke fundet noget ulovligt indhold på det tidspunk linket blev oprettet.
En permanent kontrol af indholdet på de hjemmesider, der findes link til, er dog ikke rimeligt uden et konkret grundlag. Hvis vi får kendskab til lovovertrædelser, fjerner vi omgående det pågældende link.

Ophavsret

Indholdet og værkerne, som den driftsansvarlige stiller til rådighed på disse hjemmesider, er underlagt den tyske lov om ophavsret. Enhver form for reproduktion, bearbejdelse, distribution og anvendelse, der ligger uden for rammerne af lovgivningen om ophavsret, kræver skriftlig tilladelse fra den pågældende forfatter eller skaber.
Download og kopiering af dette websted er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug.
Såfremt indholdet på dette websted ikke er skabt af den driftsansvarlige, skal tredjeparters ophavsret overholdes. Indhold fra tredjeparter er markeret tilsvarende. Hvis du skulle blive opmærksom på en overtrædelse af ophavsretten, bedes du informere os derom. Hvis vi får kendskab til lovovertrædelser, fjerner vi omgående det pågældende indhold.

 

Alle fotos er CarGaranties ejendom med undtagelse af:

Partner:
iStock_000043660164
iStock_ 000061851452
iStock_000023027449

Fahrzeughalter:
iStock_000020913124
Fotolia_55646007
iStock_000026395138
 

Service & Support:
Fotolia_72398357

Unternehmen:
bigstock-Teamwork-For-Success-91531910
Fotolia_90939358
iStock_000027016577
Fotolia_88200872
iStock_000020499242