Przejdź do treści

Nota prawna

CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft

Dane zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy telemedialnej

CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft
Gündlinger Straße 12
79111 Freiburg

Rejestr handlowy: 2332
Sąd rejestrowy: Freiburg i. Breisgau

Firma reprezentowana przez zarząd:
dr Marcus Söldner (przewodniczący), Wolfgang Bach, Anna Biesenthal

Kontakt

Telefon: +49 (0)761 4548 0
Faks: +49 (0)761 4548 248
E-mail: info@cargarantie.com

Identyfikator VAT

Numer identyfikacyjny VAT zgodnie z § 27a niemieckiej ustawy o podatku od towarów i usług:
DE 142104112

Organ nadzorczy

Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin) – Dział Ubezpieczeń –
Graurheindorfer Str. 108
D-53117 Bonn

www.bafin.de

Odpowiedzialność za treść zgodnie z § 55 ust. 2 niemieckiej umowy państwowej o transmisji radiowej

Ina Berger
Gündlinger Straße 12
79111 Freiburg

Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów: ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres e-mail można znaleźć w nocie prawnej.

Nie jesteśmy gotowi ani zobowiązani do brania udziału w postępowaniu związanym z rozstrzyganiem sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym.

Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawca zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy telemedialnej jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na niniejszych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami. Zgodnie z §§ 8 do 10 niemieckiej ustawy telemedialnej jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania ani badania w zależności od okoliczności przekazanych lub zapisanych informacji stron trzecich, które wskazują na działania niezgodne z prawem.
Zobowiązanie do usunięcia lub zablokowania wykorzystywania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami pozostaje nienaruszone. Jednak związana z tym odpowiedzialność jest możliwa dopiero od momentu dowiedzenia się o konkretnym naruszeniu prawa. W przypadku dowiedzenia się o danych naruszeniach prawa niezwłocznie usuniemy dane treści.

Odpowiedzialność za łącza

Nasza oferta zawiera łącza do stron internetowych stron trzecich, na których treść nie mamy wpływu.
W związku z tym nie możemy odpowiadać za niniejsze treści stron trzecich. Za treści powiązanych łączami stron odpowiada dany operator strony. Powiązane łączami strony zostały sprawdzone pod względem możliwych naruszeń prawa w momencie zamieszczenia łącza. W momencie zamieszczenia łącza nie zauważono treści niezgodnych z prawem.
Nie ma jednak możliwości stałej kontroli treści powiązanych łączami stron bez konkretnych wskazań sugerujących naruszenie prawa. W przypadku dowiedzenia się o naruszeniach prawa niezwłocznie usuniemy dane łącza.

Prawa autorskie

Treści i dzieła utworzone na niniejszych stronach przez jej operatora podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i każda forma wykorzystania poza ograniczeniami wynikającymi z prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody danego autora lub twórcy.
Pobieranie i kopiowanie zawartości niniejszej strony jest dopuszczalne wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
Jeśli zawartość niniejszej strony nie została utworzona przez jej operatora, zastosowanie mają prawa autorskie stron trzecich. W szczególności treści stron trzecich mają stosowne oznaczenie. Jednak w przypadku zauważenia naruszenia praw autorskich prosimy o poinformowanie nas o tym. W przypadku dowiedzenia się o naruszeniach prawa niezwłocznie usuniemy tego rodzaju treści.

Wszystkie zdjęcia są własnością CarGarantie, za wyjątkiem:

Home:
bigstock-Death-Valley-Highway-To-Nevada-53116213

Modele gwarancji:
iStock_000043660164
iStock_ 000061851452
iStock_000023027449

Kompetencje/Właściciel pojazdu:
iStock_000020913124
Fotolia_55646007
iStock_000026395138
Fotolia_78041693
iStock_000073683729
iStock_000065051423
iStock_000064799905
iStock_000034315518

Usługi:
Fotolia_72398357
Fotolia_70242875
Fotolia_64391219

Właściciel pojazdu:
iStock_000046474882
iStock_000046474510
iStock_000046473708

Serwis i wsparcie techniczne/Partnerzy:
Fotolia_77995199

Partnerzy:
iStock_000007761360
iStock_000073238517
iStock_000051236190
Fotolia_70130968

Firma:
bigstock-Teamwork-For-Success-91531910
Fotolia_90939358
iStock_000027016577
Fotolia_88200872
iStock_000020499242