Преминете към съдържанието

Смяна на собственик или промяна на адрес

Съобщете ни новите си данни

Моля, въведете своя 17-цифрен номер на шасито, без интервали или специални символи.
Моля, въведете своя 13-цифрен или 14-цифрен номер на договора, без интервали или специални символи.

На страницата https://www.cargarantie.com/bg/zashchita-na-danni/ можете да намерите за преглед и изтегляне обширна допълнителна информация за защита на данните в съответната актуална редакция (по желание можете да я получите и по пощата).