Preskočiť na obsah

Kompetencie

Produktové portfólio spoločnosti CarGarantie – profesionálne a orientované na služby

CarGarantie dopĺňa svoju produktovú paletu postupne podľa aktuálnych požiadaviek trhu. Tak ponúka špecialista na poskytovanie záruky svojim partnerom okrem klasických záručných programov pre nové a jazdené vozidlá aj špeciálne riešenia pre oblasť motocyklov. Prostredníctvom asistenčnej služby získava zákazník okrem toho aj dôležité zaistenie pri neočakávaných nákladoch v prípade poruchy vozidla.

Záruka je dôležitým znakom kvality, aby bolo možné sa profilovať voči súkromnému predaju. Okrem toho si zabezpečíte trvalejšiu väzbu na zákazníka, dodatočné tržby a ďalšie následné obchody. 

 • Krytie nákladov na 12, 24, resp. 36 mesiacov
 • Po uplynutí záruky: možnosť predĺženia záruky
 • Krytie nákladov podľa individuálnych požiadaviek až po kompletné krytie
 • Likvidácia škôd skúsenými odborníkmi
 • Rozsiahla marketingová podpora

Vaše výhody:

 • Odlíšenie sa od súkromného predaja
 • Ochrana v prípade ručenia za vecné chyby/záruky
 • Optimálna väzba zákazníkov na Váš autosalón
 • Zvýšenie kvality jazdeného vozidla
 • Posilnenie imidžu vďaka dodatočnej ponuke služieb
 • Podpora obchodu v oblasti popredajných služieb

V dnešnej dobe je dvoj- alebo trojročná záruka výrobcu štandardom. Nadväzujúcou predĺženou zárukou na nové vozidlá od CarGarantie ponúkate svojim zákazníkom počas ďalších rokov istotu aj po uplynutí záruky ponúkanej výrobcom. Okrem toho si zabezpečíte jeho väzbu na Váš autosalón minimálne na ďalší rok. 

 • Nadväzujuca predĺžená záruka na záruku poskytovanú výrobcom na 12, 24, resp. 36 mesiacov
 • Pri uplynutí záruky: možnosť predĺženia záruky
 • Krytie nákladov podľa individuálnych požiadaviek až po kompletné krytie
 • Rýchla a jednoduchá likvidácia škôd
 • Nadväzujúca predĺžená záruka na nové vozidlá ako účinný nástroj na podporu predaja

Vaše výhody:

 • Účinné väzba so zákazníkmi aj po uplynutí záruky výrobcu
 • Vyššia konkurencieschopnosť vďaka predĺženiu záruky
 • Odlíšenie sa od konkurencie
 • Zvýšenie následných predajov
 • Podpora predaja v oblasti popredajných služieb
 • Posilnenie imidžu vďaka dodatočnej ponuke služieb
 • Vyššia spokojnosť zákazníkov

Jazda na motorke je oveľa viac než len obyčajný pohyb dopredu. Je to zážitok, životný štýl. Pre motorkárov je cieľom samotná cesta. Aby sa Vaši zákazníci na tejto ceste mohli vždy cítiť bezpečne, ponúka Vám Bike|PROTECTION by CarGarantie spoľahlivú ochranu pred nečakanými nákladmi na opravu.

Vaše výhody:

 • Bike|PROTECTION by CarGarantie pre jazdené a nové motocykle
 • 12-, 24-, resp. 36-mesačná záručná doba
 • Kompletné krytie rovnako dobré ako záruka na nové motocykle
 • Možnosť predĺženia záručnej doby
 • Voliteľné individuálne programy kontaktu so zákazníkmi

Ako doplnok záruky Vám CarGarantie ponúka možnosť zaistiť Vašich klientov aj pred nečakanými nákladmi v prípade poruchy vozidla. Záruka mobility od CarGarantie preberá okrem nákladov spojených s odtiahnutím v prípade poruchy vozidla aj všetky ostatné možné výdavky, ktoré sa v dôsledku poruchy vozidla môžu vyskytnúť.

 • Ochrana pred nečakanými nákladmi v prípade poruchy vozidla
 • Spätné obnovenie chodu vozidla
 • Prevzatie nákladov spojených s odtiahnutím vozidla
 • Poskytnutie náhradného vozidla
 • Pokračovanie v jazde alebo návrat prostredníctvom iných dopravných prostriedkov

Vaše výhody:

 • Profilovanie sa u Vášho zákazníka vďaka doplnkovému produktu
 • Silnejšia väzba zákazníkov na Váš autosalón
 • Podpora obchodu v oblasti popredajných služieb
 • Odlíšenie sa od konkurencie
 • Dodatočné zhodnotenie záruky

Tým najjednoduchším, avšak ešte vždy najúčinnejším nástrojom pripútania si zákazníkov je záruka. Túto šancu využíva CarGarantie so svojimi efektívnymi programami na spojenie so zákazníkmi, či už je to v rámci nadväzujúcej predĺženej záruky pre nové vozidlá, záruky pre jazdené vozidlá alebo predĺženia záruky. 

Program kontaktu so zákazníkmi

 • Komplexný mailing-program
 • Osobná zákaznícka karta 
 • Individuálny dizajn daného predajcu
 • Pravidelné kontaktovanie zákazníkov v mene Vášho autosalónu
 • Zasielanie mesačného protokolu s údajmi oslovených zákazníkov

Program predĺženia záruky

 • Oslovovanie zákazníkov za účelom predĺženia záruky
 • Ponuka predĺženia záruky zákazníkom
 • Predchádzajúca kontrola údajov, či existuje možnosť predĺženia záruky 
 • Voliteľný spôsob oslovenia zákazníka vo forme listov individuálny v mene daného predajcu alebo len neutrálny list v mene CG

Vaše výhody:

 • Silnejšia väzba zákazníka na Váš autosalón
 • Vyššia identifikácia Vašich zákazníkov s Vaším autosalónom
 • Posilnenie imidžu služieb zákazníkom
 • Následné obchody v oblasti autoservisu a príslušenstva
 • Vymedzenie sa voči konkurencii a súkromnému trhu
 • Kompletná realizácia prostredníctvom CarGarantie: koncepcia, forma, produkcia a zasielanie protokolov na mesačnej báze
 • Žiadne náklady: úspora času pre vlastnú hlavnú obchodnú činnosť
 • Mesačné zasielanie protokolu: vďaka tomu je možná následná telefonická podpora

CarGarantie Flatrate-moduly pre nové a jazdené vozidlá zahŕňa záruku a servis/údržbu, pričom predajca si ich môže okrem toho začleniť aj do financovania vozidla.

 • Súčasti CarGarantie-Flatrate:
  • Predĺžená záruka na jazdené a nové vozidlá od CarGarantie
  • Zmluva o servise/údržbe od CarGarantie
  • Financovanie vozidla v spolupráci s bankou
 • Individuálne voliteľné rôzne možnosti v závislosti od potrieb a cieľov
 • Jednoduché uzatvorenie prostredníctvom CGWEBline
 • Kompletné vyúčtovanie prebieha prostredníctvom CarGarantie

Vaše výhody:

 • Ideálny kontakt so zákazníkmi
 • Kompletná realizácia prostredníctvom CarGarantie
 • Konkurenčná výhoda oproti konkurentom
 • Rozšírenie vlastného portfólia ponúkaných služieb
 • Zvýšenie vyťaženosti servisu
 • Následný predaj v oblasti popredajných služieb