Přeskočit na obsah

Co je třeba udělat v případě škodní události?

Rychlý servis je naší silnou stránkou

Jak postupovat, když nastane záruční případ? Zcela jednoduše: v tuzemsku se obraťte na vašeho prodejce, který před zaháním opravy nahlásí škodu CarGarantie a následně opravu vyúčtuje přímo s CarGarantie. To je pro vás pohodlné a nekomplikované řešení. Pokud se váš prodejce nenachází v blízkosti, nahlaste záruční případ na hot-line CarGarantie. Oprava může být provedena v každém autorizovaném servisu značky vašeho vozidla – a to v celé Evropě.