Przejdź do treści

Koszty napraw przekraczają limit 600 EUR

Powrót do przeglądu menu

To było widoczne już w zeszłym roku. Według oceny rozkładu szkód przeprowadzonej przez CG CarGarantie Versicherungs AG średnie koszty napraw szkód podlegających gwarancji po raz pierwszy wzrosły do ponad 600 EUR. Analizie poddano około milion zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących nowych i używanych samochodów wszystkich marek i modeli.
Specjalista ds. ubezpieczeń i lojalności klientów CarGarantie rok po roku analizuje swoje zasoby, aby określić średnie koszty napraw. W porównaniu z poprzednim rokiem średnie koszty naprawy w 2022 roku wzrosły o ponad 20 EUR – z 596 do 618 EUR na zgłoszenie szkody. W ciągu zaledwie pięciu lat koszty wzrosły zatem o ponad 100 EUR. Przyczyny takiego stanu rzeczy to m.in. powszechne zakłócenia gospodarcze spowodowane pandemią COVID-19 oraz związane z tym zakłócenia w łańcuchu dostaw oraz wojna na Ukrainie, która wpływa na przepływ surowców i komponentów oraz  przyczynia się do wzrostu cen energii i inflacji.

Silnik wciąż na czele listy najdroższych podzespołów
Najdroższym podzespołem  w samochodach używanych jest nadal silnik. W porównaniu z rokiem poprzednim (23,4%) udział silnika w sumie roszczeń  w 2022 r. wzrósł do 23,9%. Silnik jest także na pierwszym miejscu w przypadku nowych samochodów w tym roku (19,8%), po spadku na drugie miejsce w ubiegłym roku (20,1%). Na drugim i trzecim miejscu w 2022 roku znajdują się układ paliwowy i turbosprężarka z udziałem 18,0% (samochody używane; rok poprzedni: 19,1%) i 18,9% (samochody nowe; rok poprzedni: 20,5%) oraz instalacja elektryczna z udziałem 13,4% (samochody używane; rok poprzedni: 11,5%) i 13,2% (samochody nowe; rok poprzedni: 12,2%).

Najczęściej usterkom ulega instalacja elektryczna
Niewielki wzrost udziału kosztów instalacji elektrycznej uwidacznia się również przy analizie częstotliwości występowania uszkodzeń: W roku 2022 zarówno w przypadku samochodów używanych, jak i nowych najczęściej dotkniętym wadami podzespołem była instalacja elektryczna. W przypadku samochodów używanych odpowiadała za 21,3% szkód i tym samym znalazła się na pierwszym miejscu (rok wcześniej: 18,7%, drugie miejsce); w przypadku nowych samochodów odpowiadała za 20,2% szkód (rok wcześniej: 19,1%, drugie miejsce). W przypadku obu typów pojazdów układ paliwowy stanowi 18,2% (samochody używane; rok poprzedni: 20,3%) i 17,1% (samochody nowe; rok poprzedni: 19,2%). Na trzecim miejscu wśród samochodów używanych jest silnik z 12,6% (rok poprzedni: 11,1%), a wśród nowych samochodów – system elektryczny komfort z 13,0% (rok poprzedni: 10,9%).

Występowanie szkód bez większych zmian
W porównaniu z rokiem poprzednim statystyki występowania szkód według przebiegu lub dni wykazują tylko  niewielkie różnice. W przypadku samochodów używanych 29,2% szkód wystąpiło w ciągu pierwszych 5 tys. km – w poprzednim roku było to 29,0%. 18,5% szkód wystąpiło po przejechaniu ponad 25 000 km (rok wcześniej: 18,9%). Niewiele zmieniło się również w występowaniu szkód w podziale na dni: 24,0% szkód wystąpiło po upływie ponad 360 dni. W poprzednim roku było to 23,2%.

Dr Marcus Söldner, Prezes Zarządu CarGarantie:
„Średnie koszty napraw od pewnego czasu zbliżały się do granicy 600 EUR, więc jej przekroczenie było tylko kwestią czasu. Można  było również przewidzieć, że zostanie ona przekroczona znacząco na poziomie 618 EUR. Obecnie nie widać oznak odwrócenia utrzymującego się od lat trendu wzrostowego. Z tego powodu w CarGarantie uważnie śledzimy te zmiany, by móc dynamicznie i w odpowiednim czasie dostosować naszą ofertę produktową. Wskazane jest, aby dealerzy zabezpieczyli się przed dodatkowymi obciążeniami finansowymi – na przykład za pomocą ubezpieczenia kosztów gwarancji lub naprawy. W ten sposób można uniknąć niepotrzebnych dodatkowych kosztów i zwiększyć zadowolenie klientów”.

Z ponad 50-letnim doświadczeniem oraz rocznym dochodzie wynoszącym około 230 milionów euro, a także obecności na rynku w 19 krajach, CarGarantie jest jednym z wiodących specjalistów w zakresie programów gwarancyjnych dla pojazdów nowych i używanych w Europie. Ponad 40 producentów/importerów, jak również ponad 23 000 wyspecjalizowanych salonów samochodowych  darzy zaufaniem indywidualne programy gwarancyjne oraz wysokiej jakości usługi CarGarantie. CarGarantie jako niezawodny partner stawia na stabilność  i długofalową współprace.

 

Otwarty obraz w nakładce
Dr Marcus Söldner, Prezes Zarządu CarGarantie