Přeskočit na obsah

Průměrné náklady na opravu přesahují již 600 € (14 071 Kč)

Zpět na přehled menu

Trend byl patrný již v předchozích letech: Podle vyhodnocení rozdělení škod provedené společností CG CarGarantie Versicherungs-AG vzrostly v roce 2022 průměrné náklady na opravu, na které se vztahuje záruka, poprvé na více než 600 € (14 071 Kč). Pro účely analýzy bylo vyhodnoceno přibližně milion záručních případů nových a ojetých automobilů všech značek a modelů.

Společnost CarGarantie každoročně vyhodnocuje svůj stav pojistných smluv, aby určila průměrné náklady na opravu. Ve srovnání s rokem 2021 vzrostly průměrné náklady na opravu o více než 20 € (469 Kč) z 596 € (13 977 Kč) na 618 € (14 493 Kč) na jeden škodní případ. Během pouhých pěti let se tak náklady zvýšily o více než 100 € (2 345 Kč). Mezi důvody patří nejen rozsáhlé narušení ekonomiky způsobené pandemií COVID-19 a související přerušení dodavatelského řetězce, ale také pokračující válka na Ukrajině, která ovlivňuje tok surovin a komponentů a zvyšuje ceny energií a inflaci.

Motor stále vede žebříček nejdražších konstrukčních skupin
V segmentu ojetých automobilů je stále nejdražší součástí motor: V porovnání s rokem 2021 (23,4 %) se jeho podíl na celkových nákladech na likvidaci pojistných událostí zvýšil na 23,9 %. Také u nových vozů se motor nachází na prvním místě (19,8 %), přičemž v roce 2021 zastával druhou pozici (20,1 %). V roce 2022 se na druhém a třetím místě umístily konstrukční skupiny palivový systém včetně turbodmychadla s 18,0 % (ojeté vozy; předchozí rok: 19,1 %) a 18,9 % (nové vozy; předchozí rok: 20,5 %) a elektrické zařízení s 13,4 % (předchozí rok: 11,5 %) a 13,2 % (nové vozy; předchozí rok: 12,2 %).

Elektrické zařízení s nejčetnějším výskytem závad
Mírné zvýšení podílu nákladů na elektrické zařízení je zřejmé také při pohledu na četnost škod: V segmentu nových i ojetých vozů bylo v roce 2022 nejčastěji postiženo závadou právě elektrické zařízení. V případě ojetých vozů bylo odpovědné za 21,3 % škod a zaujalo tak první místo (předchozí rok: 18,7 %, 2. místo), u nových vozů za 20,2 % škod (předchozí rok: 19,1 %, 2. místo). Následuje palivový systém u obou typů vozidel s 18,2 % (ojeté vozy; předchozí rok: 20,3 %) a 17,1 % (nové vozy; předchozí rok: 19,2 %). Na třetím místě u ojetých vozů je motor s 12,6 % (předchozí rok: 11,1 %), u nových vozů pak komfortní elektrika s 13,0 % (předchozí rok: 10,9 %).

Vznik škod se v podstatě nezměnil
Vyhodnocení okamžiku vzniku škod podle počtu najetých kilometrů nebo dnů vykazují jen malé rozdíly oproti roku 2021. V roce 2022 se u ojetých vozů 29,2 % škod vyskytlo během prvních 5 000 km – v předchozím roce to bylo 29,0 %. 18,5 % škod vzniklo teprve po dosažení více než 25 000 km (předchozí rok: 18,9 %). Také u vzniku škod podle dní se toho příliš nezměnilo: 24,0 % škod vzniklo teprve po více než 360 dnech. V předchozím roce to bylo 23,2 %.

Dr. Marcus Söldner, předseda představenstva společnosti CarGarantie:
„Poté, co se průměrné náklady na opravu již nějakou dobu blížily k hranici 600 € (14 071 Kč), bylo jen otázkou času, kdy ji překonají. Také to, že tato hranice byla s 618 € (14 493 Kč) výrazně překročena, se dalo očekávat. V současné době nic nenasvědčuje tomu, že by se vzestupný trend, který trvá již několik let, měl obrátit. My v CarGarantie proto tento vývoj velmi pečlivě sledujeme, abychom mohli včas a dynamicky přizpůsobit naše portfolio produktů. Doporučuje se, aby se prodejci před takovou dodatečnou finanční zátěží chránili – například pojištěním záruky. Tak se lze vyhnout zbytečným dodatečným nákladům a zároveň zvýšit spokojenost zákazníků.“

Otevřít obrázek v překrytí
Dr. Marcus Söldner, předseda představenstva společnosti CarGarantie