Přeskočit na obsah

Kompetence

Portfolio produktů CarGarantie – profesionální, se zaměřením na servis a určující směr

CarGarantie nepřetržitě doplňuje nabídku svých produktů podle aktuálních požadavků trhu. Jako specialista na záruku tak poskytuje svým partnerům vedle klasických záručních programů pro nové i ojeté vozy také speciální řešení pro segment motocyklů.

Díky záruce mobility mimoto zákazník získá důležité pojištění neočekávaných nákladů pro případ poruchy.

Záruka je důležitým znakem kvality, jak se odlišit od soukromých prodejců. Mimoto si zajistíte díky lepší věrnosti zákazníka dodatečné tržby z prodeje a následné obchody.

 • Krytí nákladů na 12, 24, resp. 36 měsíců
 • Při uplynutí záruky: Možnost prodloužení záruky
 • Krytí nákladů podle individuálních požadavků až po kompletní krytí
 • Likvidaci škody provádějí zkušení odborníci
 • Komplexní marketingová podpora

Vaše výhody:

 • Vymezení od soukromého prodeje
 • Ochrana v případě odpovědnosti za věcné vady/záruky
 • Optimální věrnost zákazníka
 • Zvýšení kvality ojetého vozu
 • Zvýšení image díky dodatečné servisní nabídce
 • Podpora poprodejního servisu

Dnes je standardem záruka výrobce na dva nebo tři roky. Díky navazující záruce pro nové vozy od CarGarantie poskytnete svým zákazníkům dodatečnou jistotu na další roky po uplynutí doby platnosti vlastní záruky výrobce. Mimoto zajistíte jejich věrnost vašemu dealerství minimálně na další rok.

 • Navazující záruka pro nové vozy na 12, 24 resp. 36 měsíců
 • Při uplynutí záruky: Možnost prodloužení záruky
 • Krytí nákladů podle individuálních požadavků až po kompletní krytí
 • Rychlá a jednoduchá likvidace škody
 • Navazující záruka pro nové vozy jako účinná pobídka k prodeji

Vaše výhody:

 • Účinná vazba se zákazníkem i po uplynutí doby platnosti záruky výrobce
 • Lepší konkurenceschopnost díky prodloužené záruce
 • Vymezení od konkurence
 • Zvýšení objemu následných prodejů
 • Podpora poprodejního servisu
 • Zvýšení image díky dodatečné servisní nabídce
 • Vyšší spokojenost zákazníků

Jízda na motocyklu je více než jen pohyb vpřed. Je to zážitek, životní pocit. Pro motocyklisty je cesta cíl. Abyste se na své cestě mohli vždy cítit bezpečně, poskytuje vám Bike|PROTECTION by CarGarantie spolehlivou ochranu před nečekanými náklady na opravu.

Vaše výhody:

 • Bike|PROTECTION by CarGarantie na ojeté i nové motocykly
 • Doba platnosti záruky 12, 24, resp. 36 měsíců
 • Kompletní krytí tak dobré jako u záruky na nový motocykl
 • Možnost prodloužení doby platnosti záruky
 • Možnost volby individuálních programů pro kontakt se zákazníkem

Na doplnění k záruce vám CarGarantie nabízí možnost zabezpečení zákazníků i před nečekanými náklady v případě poruchy. V rámci záruky mobility převezme CarGarantie vedle nákladů na odtah v případě poruchy vozu také všechny ostatní možné výdaje, které mohou vzniknout následkem poruchy vozu.

 • Ochrana před neočekávanými náklady v případě poruchy
 • Obnovení způsobilosti k jízdě
 • Převzetí nákladů na odtah
 • Poskytnutí zapůjčeného vozu
 • Pokračování v jízdě nebo návrat jinými dopravními prostředky

Vaše výhody:

 • Profilování u vašeho zákazníka díky dodatečnému produktu
 • Silnější vazba se zákazníkem
 • Podpora poprodejního servisu
 • Vymezení od konkurence
 • Dodatečné zhodnocení záruky

Nejjednodušším, avšak přesto nejúčinnějším nástrojem pro zajištění věrnosti zákazníků je záruka. Této možnosti využívá CarGarantie svým efektivním programem pro kontakt se zákazníky, ať již v rámci navazující záruky pro nové vozy, záruky na ojeté vozy nebo prodloužení záruky.

Program pro kontakt se zákazníky 

 • Komplexní program pro mailing
 • Osobní zákaznická karta
 • Individuální design prodejce
 • Pravidelná sdělení pro zákazníky jménem prodejce
 • Měsíční výkaz o obeslaných zákaznících

Program prodloužení

 • Sdělení zákazníkům za účelem prodloužení záruky
 • Nabídka prodloužení záruky pro zákazníky
 • Předem kontrola údajů, zda existuje možnost prodloužení záruky
 • Možnost volby individuálního sdělení prodejce nebo neutrálního sdělení CG

Vaše výhody:

 • Silnější vazba se zákazníkem
 • Vyšší ztotožnění zákazníků s vaší firmou
 • Zvýšení image servisu
 • Následné obchody v oblasti autodílny a příslušenství
 • Vymezení oproti konkurenci a soukromému trhu
 • Kompletní realizace prostřednictvím CarGarantie: Koncepce, tvorba, výroba a měsíční rozesílání
 • Žádné náklady: Úspora času na vlastní hlavní činnost
 • Měsíční report: díky tomu je možná jednoduchá telefonická následná péče

Moduly CarGarantie flat rate pro nové i ojeté vozy obsahují záruku a servis/údržbu a mohou být prodejcem mimoto také integrovány do financování vozu.

 • Součásti CarGarantie flat rate:
  • Záruka na ojeté vozy nebo navazující záruka pro nové vozy od CarGarantie
  • Servisní smlouva od CarGarantie
  • Financování vozu ve spolupráci s bankou
 • Individuální volba různých možností podle potřeb a cílů
 • Jednoduché uzavření prostřednictvím CGWEBline
 • Kompletní zúčtování prostřednictvím CarGarantie

Vaše výhody:

 • Ideální věrnost zákazníků
 • Kompletní realizace prostřednictvím CarGarantie
 • Konkurenční výhoda oproti soutěžitelům
 • Rozšíření vlastního portfolia služeb
 • Zvýšení vytíženosti dílny
 • Dodatečné prodeje v oblasti poprodejního servisu