Preskočiť na obsah

CarGarantie posiluje vedúci tím v oblasti medzinárodného predaja

Späť na prehľad menu

Na základe stúpajúceho dopytu na nemeckom a medzinárodnom trhu posilňuje spoločnosť CG Car-Garantie Versicherungs-AG (CarGarantie) od 1. júla 2020 svoje vedúce pozície v oblasti predaja. Spoločnosť tak odoláva všeobecnému trendu centralizácie a externému zabezpečovaniu služieb a namiesto toho stavia na skúsených vlastných zamestnancov a zamestnankyne.

Edyta Wasiluk, nová generálna manažérka pre západnú a východnú Európu

Edyta Wasiluk preberá ako generálna manažérka pre západnú a východnú Európu zodpovednosť za trhy v Beneluxe, vo Francúzsku, v Taliansku, Španielsku a Portugalsku. Od roku 2013 je súčasťou vedenia spoločnosti, naposledy pôsobila ako generálna manažérka pre východnú Európu. Vo svojej novej funkcii bude zodpovedať za riadenie všetkých západoeurópskych a východoeurópskych predajných aktivít na úrovni predajcov motorových vozidiel. Nahradí tak doterajšieho generálneho manažéra pre západnú Európu Laurenta Geffarda, ktorý prevezme vedenie spoločnosti CarGarantie Courtage SARL. V rámci tejto stopercentnej dcérskej spoločnosti CAR-GARANTIE GmbH bude niesť zodpovednosť za vývoj nových oblastí obchodných činností.

Claus Schlicker, nový generálny manažér Cooperations

Rozširuje sa taktiež starostlivosť o výrobcov a importérov. Claus Schlicker bude ako nový generálny manažér Cooperations zodpovedný za spoluprácu s týmito organizáciami a zároveň bude viesť tím Directors Cooperations. Ako dlhoročný obchodný manažér spoločnosti CarGarantie disponuje množstvom skúseností a dobrými medzinárodnými kontaktmi na úrovni výrobcov a importérov.

Sascha Schüren, nový generálny manažér pre Nemecko

Ako nový generálny manažér pre Nemecko bude Sascha Schüren zodpovedný za riadenie nemeckých obchodných aktivít spolu s predajcami motorových vozidiel. Nadviaže tým na Uweho Imbacha, ktorý ako generálny manažér pre strednú Európu doteraz zodpovedal za región Nemecko. V budúcnosti sa bude Uwe Imbach ako generálny manažér, zameriavať na Rakúsko, Dánsko a Švajčiarsko a okrem toho bude mať na starosti ďalšiu expanziu spoločnosti CarGarantie. Ako skúsený znalec odvetvia patrí Sascha Schüren už od roku 1999 k obchodnému tímu spoločnosti. Naposledy pôsobil ako  vedúci predaja nemeckej organizácie predajcov s viac ako 50 zamestnancami.

Rozhodnutie posilniť tím vedenia predaja predstavuje v stratégii spoločnosti CarGarantie dôležitý pilier. Jej cieľom, ako poskytovateľ záruk s vedúcou pozíciou v Európe, je ponúkať predajcom a zároveň výrobcom a dovozcom pri tvorbe nových produktov a v rámci všetkých procesov súvisiacich so zárukou, optimálne služby orientované na dopyt a súčasne poskytovať všetkým partnerom kompetentnú, osobnú a individuálnu starostlivosť.

Legenda: Zľava: Laurent Geffard (konateľ CarGarantie Courtage SARL), Sascha Schüren (generálny manažér pre Nemecko), Edyta Wasiluk (generálna manažérka pre západnú a východnú Európu), Claus Schlicker (generálny manažér Cooperations) a Uwe Imbach (generálny manažér pre strednú Európu)

Otvoriť obrázok v prekrytí