Preskočiť na obsah

50. výročie založenia spoločnosti CarGarantie

Späť na prehľad menu

Od založenia v roku 1971 sa spoločnosť CG Car-Garantie Versicherungs-AG vypracovala na jedného z hlavných odborníkov
v oblasti záručných a vernostných programov v celej Európe. Výrobcovia, dovozcovia a predajcovia v 19 krajinách sa spoliehajú na odbornosť a služby spoločnosti CarGarantie. Bez dôvery zmluvných partnerov by bola takáto úspešná história nemysliteľná. V roku 2021 oslavuje CarGarantie, špecialista na poskytovanie záruk, 50. výročie svojho založenia – a chcela by takto poďakovať všetkým partnerom za dlhoročnú spoluprácu. Zároveň sa spoločnosť CarGarantie neustále pozerá do budúcnosti.

Záruky a iné vernostné programy sú v dnešnej dobe neodmysliteľnou súčasťou obchodovania s vozidlami. Takmer všetci výrobcovia a predajcovia ponúkajú odpovedajúce produkty, s cieľom získať si dôveru zákazníkov a zabezpečiť ďalšie prepojenie-väzbu priamo na predajcov. V Nemecku bola CarGarantie jedným z priekopníkov: Už v roku 1971 spoločnosť ponúkala prvé záruky na jazdené vozidlá, o desať rokov neskôr nasledovali prvé poistenia záruk. CarGarantie patrila k jedným z prvých poskytovateľov, ktorých produktové portfólio zahŕňalo aj medzinárodné záruky.

Táto priekopnícka myšlienka, v spojení s dôsledne presadenou snahou o expanziu, viedla k úspechu: Rozsiahla štúdia spoločnosti Finaccord, zaoberajúcej sa prieskumom trhu, v roku 2019 zistila, že sa spoločnosť CarGarantie vyvinula na popredného poisťovateľa záruk v Európe, nezávislého od výrobcov. Spoločnosť CarGarantie sa týmto spôsobom  podieľala v rozhodujúcej miere ako priekopník na vývoji záručných produktov v rámci európskeho trhu. Na slovenskom trhu je spoločnosť CarGarantie zastúpená taktiež od roku 2006.

Dlhoročné spolupráce

V súčasnosti úzko spolupracujú so spoločnosťou CarGarantie všetci významní výrobcovia a dovozcovia v rozličných európskych krajinách – spolu viac ako 40 spoločností a takmer všetky významné značky z oblasti automobilového priemyslu. Viac ako 23 000 špecializovaných predajcov
v celej Európe dôveruje službám spoločnosti CarGarantie. Spoločnosť sa pritom nepokladá len za poisťovateľa záruk: CarGarantie podporuje obchod komplexne – v podobe rozsiahlych programov kontaktu so zákazníkmi, právnych služieb, marketingových služieb a úzkej osobnej starostlivosti, ktorú poskytujú skúsení Sales Representative. Preto patrí spoločnosť CarGarantie k jedným z najrozsiahlejších poskytovateľov komplexných služieb v obore.
Priamy kontakt so zmluvnými partnermi je pritom na prvom mieste. To sa premieta aj do doby trvania spolupráce: S mnohými spoločnosťami spolupracuje CarGarantie už desaťročia, často dokonca od začiatku fungovania trhu v tej-ktorej krajine. Spoločne sa tak vytvárali záručné a ďalšie vernostné programy pre zákazníkov, ktoré sa optimálne  prispôsobovali konkrétnym príslušným potrebám. Pozornosť sa pritom čoraz viac zameriava na celoeurópske, nadnárodné spolupráce.

Pohľad do budúcnosti

Toto nadnárodné nasadenie,  zamerané na budúcnosť, je podporované kontinuálnou kontrolou a optimalizáciou procesov. Spoločnosť CarGarantie nepretržite vyvíja moderné, vzorové koncepty s cieľom pokračovať touto cestou aj v budúcnosti a neustále pracuje aj na svojej expanzii. Aktuálny trend intenzívnejšie smeruje k dlhodobým zárukám, okrem toho nadobúda čoraz väčší význam elektrický pohon a iné alternatívne druhy pohonu. Spoločnosť CarGarantie už za týmto účelom ponúka moderné, špecializované produkty, ktoré zohľadňujú tieto špeciálne požiadavky. Týmto spôsobom môže CarGarantie nielenže rýchlo reagovať na trendy a vývoj trhov, ale takto sa môže aj aktívne podieľať na ich vytváraní.

Tím predstavenstva CarGarantie:

„Je to však aj príležitosť, orientovať sa ešte viac na budúcnosť. Vďaka zameraniu sa na svoj core business, neustálu kontrolu a novú organizáciu interných procesov prechádza spoločnosť CarGarantie trvalým procesom zmien, s cieľom ešte efektívnejšie a rozsiahlejšie podporovať svojich zmluvných partnerov. Našou víziou je byť najneskôr v roku 2025 vedúcou spoločnosťou na európskom trhu v našom súhrnnom segmente – je to transformácia, ktorá si bude vyžadovať veľké úsilie, ale uplynulých 50 rokov jej však bol položený dokonalý základný kameň. To všetko by nebolo možné uskutočniť bez takej rozsiahlej podpory našich partnerov, za ktorú by sme sa vám chceli touto cestou srdečne poďakovať. Náš úspech je aj vaša zásluha.“

Otvoriť obrázok v prekrytí
[Translate to Slowakisch:] Dr. Marcus Söldner, Anna Biesenthal, Wolfgang Bach