Przejdź do treści

Jubileusz 50-lecia firmy CarGarantie

Powrót do przeglądu menu

Od czasu utworzenia w 1971 roku firma CG Car-Garantie Versicherungs-AG stała się jednym z czołowych ekspertów w zakresie programów ubezpieczeniowych i lojalnościowych w całej Europie. Producenci, importerzy i dealerzy w 19 krajach polegają na doświadczeniu i usługach CarGarantie. Bez zaufania partnerów taka historia sukcesu byłaby nie do pomyślenia. W 2021 roku firma zajmująca się ubezpieczeniami specjalnymi obchodzi swoje 50-lecie istnienia – i dziękuje wszystkim partnerom za wieloletnią współpracę. CarGarantie wciąż koncentruje się jednak na przyszłości.

Gwarancje oraz inne programy lojalnościowe dla klientów stały się integralną częścią dzisiejszego handlu samochodami.   Prawie wszyscy producenci oraz dealerzy oferują odpowiednie produkty, by pozyskać zaufanie klientów i związać ich ze swoim przedsiębiorstwem. W Niemczech firma CarGarantie była pod tym względem jednym z pionierów: już w 1971 roku przedsiębiorstwo oferowało pierwsze ubezpieczenia dla samochodów używanych, a dziesięć lat później pojawiły się pierwsze ubezpieczenia gwarancyjne. Firma CarGarantie była jednym z pierwszych dostawców, których portfolio produktów obejmowało również ubezpieczenia zagraniczne.

Ta pionierska myśl, w połączeniu ze starannie realizowanym dążeniem do ekspansji, przyczyniła się do sukcesu: kompleksowe badanie przeprowadzone w 2019 roku przez zajmujące się badaniami rynku przedsiębiorstwo Finaccord potwierdziło, że firma CarGarantie stała się wiodącym niezależnym od producentów ubezpieczycielem gwarancyjnym w Europie. W ten sposób firma CarGarantie jako pionier w zakresie rozwoju produktów ubezpieczeniowych w znacznym stopniu ukształtowała rynek europejski. Firma CarGarantie  jest obecna na  polskim rynku od 2013 roku.

Wieloletnia współpraca
Dziś wszyscy najwięksi producenci i importerzy w wielu krajach europejskich ściśle współpracują z CarGarantie – to łącznie ponad 40 przedsiębiorstw, a tym samym prawie wszystkie znaczące marki z branży motoryzacyjnej. Ponad 23 000 wyspecjalizowanych salonów samochodowych w całej Europie polega na naszej wiedzy fachowej. Przedsiębiorstwo nie jest jednak jedynie ubezpieczycielem: CarGarantie zapewnia całościowe wsparcie handlu poprzez kompleksowe programy kontaktu z klientem, usługi prawne i marketingowe oraz indywidualne doradztwo przez zespół doświadczonych kierowników regionalnych. Tym samym CarGarantie jest jednym z najbardziej kompleksowych dostawców w branży.

Dodatkowo firma zawsze stawia na pierwszym miejscu bezpośredni kontakt z partnerami. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w czasie trwania współpracy: z wieloma przedsiębiorstwami firma CarGarantie współpracuje już od kilkudziesięciu lat, często nawet od czasu rozpoczęcia działalności na rynku w danym kraju. Programy ubezpieczeniowe i lojalnościowe są więc opracowywane wspólnie i dostosowywane do indywidualnych potrzeb. W centrum zainteresowana znajdują się także ogólnoeuropejskie, międzynarodowe kooperacje.


Spojrzenie w przyszłość
To międzynarodowe, zorientowane na przyszłość podejście jest wspierane przez ciągłe monitorowanie i optymalizację procesów. Firma CarGarantie pracuje nad nowoczesnymi, koncepcjami, by w przyszłości wciąż podążać tą drogą.
Kontynuowana jest także ekspansja CarGarantie. Aktualne trendy podążają coraz wyraźniej w kierunku ubezpieczeń długoterminowych, ponadto coraz większe znaczenie zyskują napędy elektryczne oraz inne napędy alternatywne. CarGarantie oferuje nowoczesne, specjalistyczne produkty, które uwzględniają te szczególne oczekiwania. W ten sposób firma CarGarantie może nie tylko szybko reagować na trendy i rozwój rynku, lecz także aktywnie je kształtować.

Zespół Zarządu CarGarantie:
„Jesteśmy dumni z tego, co udało nam się osiągnąć. Ale jubileusz to też świetna okazja, by jeszcze bardziej zdecydowanie spojrzeć w przyszłość. Koncentrując się na głównej działalności oraz ciągłym monitorowaniu i reorganizacji procesów, firma CarGarantie znajduje się w ciągłym procesie zmian, których celem jest jeszcze efektywniejsze i bardziej kompleksowe wspieranie naszych partnerów. Nasza wizja przewiduje, że najpóźniej do 2025 roku staniemy się europejskim liderem rynku w całym segmencie – to transformacja, która wymaga ogromnego wysiłku, ale przez ostatnich 50 lat ustanowiliśmy już jej fundament. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie tak kompleksowe wsparcie od naszych partnerów – za co pragniemy serdecznie podziękować. Nasz sukces jest także Waszą zasługą”.

 

Otwarty obraz w nakładce
[Translate to Polnisch:] Dr. Marcus Söldner, Anna Biesenthal, Wolfgang Bach