Ga naar de inhoud

Reparatiekosten opnieuw gestegen

Terug naar menu-overzicht

Terwijl de gemiddelde reparatiekosten van een defect in 2018 ongekende hoogtes bereikten, stelde 2019 dat record nog een flink stuk scherper. De actuele verzekeringsportefeuilles van CarGarantie tonen de cijfers in detail.

Tijdens haar jaarlijkse evaluatieronde gaat CarGarantie na hoe de defecten bij de nieuwe en tweedehandswagens evolueren. Daarbij worden telkens een miljoen garanties voor nieuwe en tweedehandswagens tegen het licht gehouden. De onderzochte garanties hebben een looptijd van 12 tot 36 maanden en betreffen alle merken en modellen. Uit ons meest recente onderzoek blijkt dat de stijgende trend van de reparatiekosten zich gewoon doorzet. CarGarantie heeft meer dan 2 miljoen garantieovereenkomsten in portefeuille. Wat het aantal gespecialiseerde dealers betreft, rondde de verzekeringsspecialist de kaap van de 23.000 dealers verspreid over 21 landen.

Stijging met 24 euro
551 euro, zo hoog liepen de gemiddelde kosten voor de reparatie van een defect in 2019 op. Ten opzichte van de 527 euro, die in 2018 gemiddeld voor een reparatie werd neergeteld, stegen de kosten dus met 5%, wat heel wat meer is dan het jaar voordien.
Mogelijke redenen daarvan zijn ongetwijfeld de hogere eisen die de klant stelt aan de reparatie en de steeds complexere voorschriften van de autoconstructeur. Of het tij de komende jaren zal keren, is hoogst onzeker. Hoewel de kans bestaat dat de reparatiekosten zich op dit peil zullen handhaven, kunnen we een verdere stijging evenmin uitsluiten.

Klassement van de uitgekeerde vergoedingen ongewijzigd
Net als in de voorbije jaren weegt ook nu de motor het zwaarst in de kosten door. In vergelijking met het globale bedrag wijzigde het percentage van de motor slechts miniem: de tweedehandswagens kenden ten opzichte van 2018 een stijging met 0,15% en klopten in 2019 af op 23,75%. Bij nieuwe wagens was dat een stijging met 0,22% tot 21,54%.
Ook de top 5 van de statistieken wijzigde niet: bij de tweedehandswagens volgen na de motor de brandstofinstallatie, de transmissie, de elektrische installatie en de airco. Zowat hetzelfde verhaal bij de nieuwe wagens, met dat verschil dat de elektrische installatie de transmissie van de derde plaats verdringt. Omdat nieuwe voertuigen nu eenmaal meer en ook complexere elektronica krijgen, is dat verschil gemakkelijk te verklaren.

Vaakst problemen met de brandstofinstallatie
Een defect aan de motor blijkt wel het duurste, maar niet het frequentste defect. Net als voorheen bekleedt hij, bij de tweedehandswagens, met nagenoeg identieke cijfers plaats 3 in het klassement (-0,01% tot 10,81%), terwijl hij bij de nieuwe wagens op de vierde plaats uitkomt (+0,03% tot 8,73%).
Binnen beide categorieën is het de brandstofinstallatie die het het vaakst laat afweten: in 19,52% van de defecten aan tweedehandswagens (-0,37%) en in 20,12% van de defecten bij nieuwe wagens (-1,42%) is de brandstofinstallatie de boosdoener. De elektrische installatie komt bij beide types voertuigen op plaats 2, gevolgd door de motor in het geval van de tweedehandswagens en door de comfortelektronica bij de nieuwe auto’s. De verdeling vertoont dan ook slechts kleine verschillen ten opzichte van een jaar voordien. Aan de gevoeligheid van onderdelen voor defecten veranderde dus nauwelijks iets.

Tweedehandswagens: een lichte verschuiving in het ogenblik waarop het defect zich voordoet
Vergeleken met 2018 doet er zich een lichte wijziging voor in het ogenblik waarop het defect optreedt: we kunnen algemeen stellen dat het defect zich iets later dan in 2018 voordeed. Tweedehandswagens krijgen in nog slechts 29,26% van de gevallen binnen de eerste 5.000 km met een defect af te rekenen (2018: 30,12%), terwijl 18,37% van de defecten pas na meer dan 25.000 km optreedt (2018: 16,67%). Ongeveer dezelfde situatie bij de opdeling naar dagen: 21,11% van de defecten bij tweedehandswagens doet zich pas na 360 dagen voor, tegenover 19,09% in 2018.

Dr. Marcus Söldner, bestuursvoorzitter CarGarantie:
"Door de verspreiding van het coronavirus bevinden we ons in een situatie die de grootst mogelijke uitdagingen met zich meebrengt. In tijden van consolidatie en hervatting van de bedrijfsvoering zijn klantenwerving, -behoud en -loyaliteit belangrijker dan ooit tevoren. Daartoe biedt CarGarantie niet alleen garanties, maar ook loyaliteitsproducten die dienen als een veiligheidspakket voor onze partnerbedrijven, vooral in moeilijke tijden. Op deze manier ondersteunen we dealers bij het binden van hun klanten aan hun autobedrijf en beschermen we tegelijkertijd de autokopers tegen stijgende reparatiekosten als gevolg van de complexiteit van het voertuig. CarGarantie heeft bijna vijftig jaar ervaring met het ontwikkelen van producten die zich perfect lenen voor de dealer en de klant. Dealers kunnen op die manier een kwaliteitsgarantie bieden en hun klanten financieel beschermen.”

Open beeld in overlay