Ga naar de inhoud

Reparatiekosten opnieuw gestegen

Terug naar menu-overzicht

Om een idee te krijgen van de evolutie van de reparatiekosten en van de exacte verhouding van de claims, analyseert CarGarantie ieder jaar zowat een miljoen garanties voor zowel nieuwe auto’s als occasions, ongeacht het merk of model. Jaar na jaar lopen die kosten verder op. Ook dit jaar is het niet anders: de gemiddelde reparatiekosten naderen stilaan de kaap van 600 euro.


De jaarlijkse claimanalyse van CarGarantie brengt de evolutie van de reparatiekosten jaar na jaar duidelijk in beeld en toont daarmee aan dat de stijging zich vermoedelijk alleen maar zal doorzetten. Ook wat claims en uitgekeerde bedragen betreft, beweegt er globaal genomen bitter weinig: vergeleken met het jaar voordien verschuift er hier en daar wat na de komma.

Gemiddelde reparatiekosten naderen de kaap van 600 euro
In 2021 moest voor een reparatie gemiddeld 596 euro worden neergeteld. Terwijl de reparatiekosten een jaar eerder al met 21 euro stegen en afklopten op 572 euro, ging het in 2021 van kwaad naar erger en bereikten we zelfs de hoogste stijging in jaren. Gelet op de huidige ontwikkelingen is het onwaarschijnlijk dat de trend zal keren. Zowel dealer als klant moeten rekening houden met een verdere toename van de kosten.

Motor, koploper bij de occasions
Dat er zich op het vlak van claims en uitgekeerde bedragen nauwelijks iets roerde, stipten we hoger al aan. De duurste component bij occasions was en blijft de motor: hij vertegenwoordigt 23,4 % van de uitgekeerde bedragen voor claimdossiers (voorgaand jaar: 23,6 %). Op de plaatsen 2 en 3 volgen de brandstofinstallatie met 19,1 % (het jaar voordien: 18,8 %) en de transmissie met 11,5 % (2020: 11,8 %). De verschillen zijn zo miniem dat ze zelfs het gevolg zouden kunnen zijn van statistische afwijkingen. Iets meer verandering tekent zich bij de nieuwe wagens af: terwijl de motor een jaar eerder de lijst nog aanvoerde, staat die nu zijn plaats af aan de brandstofinstallatie met een aandeel van 20,5 % (voorgaand jaar: 20,7 %). Op de tweede plaats volgt de motor met 20,1 % (voorgaand jaar: 21,4 %) en op plaats 3 de elektrische installatie met 12,2 % (voorgaand jaar: 12,0 %). Het aandeel van de motor in het totale uitgekeerde bedrag liep dus licht terug; de overige componenten trappelden ter plaatse.

Claimfrequentie zo goed als ongewijzigd
Ook de verdeling van de claimfrequentie blijft ruw geschat constant, zowel naar rangorde als uitgedrukt in percentage. Bij de occasions blijft de brandstofinstallatie met 20,3 % (voorgaand jaar: 19,7 %) onveranderd op plaats 1, gevolgd door de elektrische installatie met 18,7 % (voorgaand jaar: 18,3 %) en de motor met 11,1 % (voorgaand jaar: 10,7 %). Ook bij de nieuwe auto’s is de brandstofinstallatie met 19,2 % (voorgaand jaar: 20,2 %) koploper. Op de plaatsen 2 en 3 volgen de elektrische installatie met 19,1 % (voorgaand jaar: 18,7 %) en comfortelektronica met 10,9 % (voorgaand jaar: 10,7 %).

Lichte verschillen bij het optreden van het defect
Het ogenblik waarop het defect zich voordoet, is ten opzichte van een jaar eerder licht gewijzigd. Terwijl de problemen bij de vorige analyse slechts in 29 % van de gevallen optraden binnen de eerste 5.000 km, is dat aandeel dit jaar met 1,4 procentpunten gestegen tot 30,4 %. Trendmatig doen de claimgevallen zich dus iets vroeger voor. 18,9 % van de claimgevallen deed zich daarentegen pas na meer dan 25.000 km voor (voorgaand jaar: 18,9 %). Uitgedrukt in aantal dagen valt er nauwelijks enige wijziging in het optreden van het defect te melden: 23,2 % van de defecten doen zich pas na meer dan 360 dagen voor (voorgaand jaar: 22,9 %).

Luc Baetens, directeur CarGarantie Benelux:
‘Heel wat gebeurtenissen van de voorbije twee jaar stuwen de prijzen hoger: de schaarste bij de halfgeleiders, de stijgende inflatie en de onderbrekingen in de wereldwijde bevoorradingsketen doen allemaal hun duit in het zakje. Dat heeft ook zijn weerslag op de gemiddelde reparatiekosten die intussen om en bij de 600 euro bedragen. Ter vergelijking: bij de claimanalyse van 2016 zat die gemiddelde kost nog onder de drempel van 500 euro. Garantie- en reparatiekostenverzekeringen winnen daardoor voor handel en klant verder aan belang: de klant kan zich tegen onverwachte financiële tegenslagen indekken en de handel kan een kwaliteitssignaal geven dat het vertrouwen van de klant in nieuwe auto’s en occasions nog eens aanzienlijk versterkt.’

 

 

Open beeld in overlay