Ga naar de inhoud

Motoren: reparatiekosten door het plafond van 450 euro

Terug naar menu-overzicht

Eenmaal per jaar neemt CG Car-Garantie Versicherungs-AG haar portefeuille van garantieverzekeringen voor motoren onder de loep om de meest defectgevoelige en kostenintensieve onderdelen te identificeren en de gemiddelde reparatiekosten te berekenen. Terwijl de drempel van 400 euro slechts drie jaar geleden werd overschreden, blijkt de stijgende trend zich onverminderd door te zetten: intussen bedragen de gemiddelde reparatiekosten voor een defect aan een motor meer dan 450 euro. Voor onze defectenanalyse evalueerden we verstreken verlengde garanties voor gebruikte en nieuwe motoren van het voorbije jaar met een looptijd van 12 tot 36 maanden zonder onderscheid naar merk of model.

De crises van de voorbije jaren en de prijsstijgingen in het kielzog daarvan spaarden ook de bikesector niet. Door de aanhoudende stijging moet voor een reparatie intussen gemiddeld 452 euro worden neergeteld. Daardoor neemt het financiële risico voor motorrijder en dealer aanzienlijk toe. De dealer treft maar beter tijdig de nodige maatregelen om zich te wapenen tegen het risico dat naar alle waarschijnlijkheid enkel zal oplopen.

Motor als duurste component
Net als vorig jaar is de motor zowel bij nieuwe als gebruikte motoren verantwoordelijk voor het duurste defect. Bij de gebruikte motoren vertegenwoordigt de motor 25 % in het totale uitgekeerde bedrag (vorig jaar: 24,7 %) enbij nieuwe motorfietsen zelfs 27,4 % (vorig jaar: 28,1 %). Op plaats 2 volgt in beide gevallen de elektronica met een aandeel van 23,9 % bij gebruikte motoren en van 24,1 % bij nieuwe motoren (vorig jaar: 22,9 % resp. 23,0 %). De derde plaats is voor de transmissie, die bij gebruikte motoren 9,8 % (vorig jaar: 10,7 %) en bij nieuwe motoren 11,4 % (vorig jaar: 9,4 %) van alle kosten voor haar rekening neemt.

Elektronica bijzonder kwetsbaar
Dat het prijskaartje voor reparaties aan de motor hoog oploopt, blijkt ook uit de frequentie van de defecten. Hoewel de motor van zowel gebruikte als nieuwe motoren minstens een kwart van de kosten veroorzaakt, staat hij op het vlak van frequentie met een aandeel van 12,3 % (gebruikte motoren) resp. 13,6 % (nieuwe motoren) op plaats 2 (vorig jaar: beide 12,6 %). Elektronica blijven de meest defectgevoelige componenten. Bij gebruikte motoren zijn ze verantwoordelijk voor 26,5 % van alle defecten (vorig jaar: 27,2 %), bij nieuwe motorfietsen voor 27,0 % (vorig jaar: 26,0 %). Plaats 3 bij de gebruikte motoren wordt dit jaar ingenomen door het brandstofsysteem met 11,6 % (vorig jaar: 10,3 %). Bij de nieuwe motoren is dat de transmissie met 9,8 % (vorig jaar: 10,1 %).

Defect doet zich iets sneller voor
Enkele verschuivingen ten opzichte van vorig jaar zijn te zien in het tijdstip waarop het defect zich voordoet. Deed 68,2 % van de defecten zich vorig jaar nog voor binnen de eerste 5.000 kilometer, dan liep dat percentage in 2021 op tot 72,1 %.
Ook naar aantal dagen stellen we een lichte toename vast: in 2021 werd 7,0 % van alle defecten binnen de eerste 30 dagen gemeld, tegenover 7,8 % in 2020.

Luc Baetens, directeur CarGarantie Benelux:
“Terwijl de meeste waarden slechts licht wijzigden ten opzichte van een jaar eerder, schoten de gemiddelde reparatiekosten de voorbije jaren de hoogte in. De oorzaken daarvoor moeten bij de voorbije twee jaar gezocht worden: het tekort aan chips, bevoorradingsproblemen en inflatie door de coronapandemie deden een voor een hun duit in het zakje. Het einde van die trend is vandaag nog niet in zicht. De motordealer staat voor een bijkomende uitdaging die hij het hoofd moet zien te bieden. Vooral de recente wetswijzigingen rond het garantierecht met de verdubbelde termijn tot de omkering van de bewijslast doen de financiële risico’s hoog oplopen. Vooruitlopend op die uitdagingen stak CarGarantie de populaire BikeGarantie onlangs in een moderner jasje. Met het nieuwe BIKE Protection Label kan de bikehandel zich optimaal indekken tegen garantieclaims, het financiële risico maximaal beperken en de klanttevredenheid gevoelig optrekken.”

 

 

Open beeld in overlay