Spring til indhold

Omkostningsstigning fortsætter

Tilbage til oversigten

Stigningen i de gennemsnitlige reparationsomkostninger for nye og brugte biler fortsætter. Det viser den aktuelle analyse af  CG Car-Garantie Versicherungs-AGs forsikringsportefølje. Dermed er de gennemsnitlige reparationsomkostninger steget fem år i træk.

CarGaranties årlige skadeanalyse belyser skadefordelingen for nye og brugte biler. Hvert år analyseres omkring 1 million forsikringer, som omfatter samtlige bilmærker og modeller af en varighed  på mellem 12 og 36 måneder. Analyserne har gennem flere år vist en kontinuerlig stigning af reparationsomkostninger.

Gennemsnitlige reparationsomkostninger på 4132
Hvor den gennemsnitlige reparationspris i 2019 lå på 4132 kr, steg den i 2020 til mere end 4290 kr. Stigningen ligger dermed på højde med niveauet mellem 2018 og 2019. De gennemsnitlige omkostninger er steget med over 525 kr. siden 2016. Det er muligt, at denne tendens fortsætter, og at der således også vil kunne observeres en omkostningsstigning i de kommende år.

Motoren er fortsat dyrest
Hvad angår skadereguleringssummen, er billedet det samme som i 2019. Ved brugte biler indtager motoren fortsat førstepladsen på listen over de dyreste skader med 23,6 % (forrige år: 23,7 %) med et tydeligt forspring ned til brændstofsystemet inkl. turbolader, der ligger på 18,8 % (forrige år: 18,4 %), og gearkassen, der ligger på 11,8 % (året før: 12,1 %). Dernæst følger - med ligeledes stort set uændrede værdier - elektronikken på fjerdepladsen og klimaanlægget på femtepladsen.

Et lignende billede tegner sig for nye biler: Motoren topper fortsat listen over dyreste skader med en næsten uændret andel på 21,4 % (forrige år: 21,5 %), dernæst følger brændstofanlægget med 20,7 % (forrige år: 20,1 %) og det elektriske anlæg med 12,0 % (forrige år: 11,0 %). På fjerdepladsen ligger fortsat gearkassen, mens femtepladsen, hvor klimaanlægget lå i 2019, nu er indtaget af komfortelektronikken.

Skadehyppighedsrækkefølgen er uændret
Lighederne med forrige år viser sig også i skadehyppighedsrækkefølgen. Komponenternes andele er stort set uændrede for både nye og brugte biler.

De hyppigste defekter ved brugte biler forekommer fortsat i brændstofsystemet - i år 2020 med en andel på 19,7 % (forrige år: 19,5 %). Anden- og tredjepladsen indtages af elektronikken med 18,3 % (forrige år: 18,0 %) og motoren med 10,7 % (forrige år: 10,8 %).

Også ved nye biler indtages første- og andenpladsen af brændstofsystemet med 20,2 % (forrige år: 20,1 %) og det elektriske anlæg med 18,7 % (forrige år: 19,6 %). Tallene for 2020 for nye biler adskiller sig imidlertid fra brugte biler i den henseende, at det ikke er motoren, men derimod komfortelektronikken, der indtager tredjepladsen med en uændret andel på 10,7 %.

Uforandret skadeforekomst hos brugte biler
Mens der mellem 2018 og 2019 kunne observeres mindre ændringer i skadeforekomsterne, forblev tallene stabile mellem 2019 og 2020. 29,0 % (forrige år: 29,6 %) af skaderne på brugte biler opstod inden for de første 5.000 km, mens 19,4 % af skaderne først opstod efter mere end 25.000 km (forrige år: 18,4 %). Kun ved inddeling i dage ses en større afvigelse: 21,1 % af skaderne i 2019 opstod først efter mere end 360 dage, mens dette tal i 2020 var 22,9 %.

Dr. Marcus Söldner, bestyrelsesformand i CarGarantie:
”I de sidste fem år er de gennemsnitlige omkostninger steget med i alt 15 %. En sådan stigning er for bilejere såvel som forhandlere et tydeligt tegn på, at det betaler sig at forsikre sig mod sådanne omkostninger.

CarGarantie tilbyder en række produkter, som kan beskytte både kunder og forhandlere mod disse uventede reparationsomkostninger. På den måde vinder alle noget - både sikkerhed, økonomisk stabilitet og tillid. Særligt i disse tider kan forhandlere dermed sikre langvarig kundeloyalitet.”

Åbn billede i overlay