Přeskočit na obsah

Anna Biesenthal byla jmenována členkou představenstva společnosti CarGarantie

Zpět na přehled menu

Anna Biesenthal, která dosud jako Chief Information Officer náležela k rozšířenému vedení společnosti CG Car-Garantie Versicherungs-AG, byla k 1. červnu 2020 dozorčí radou Car-Garantie, specialistou na záruční produkty a programy zaměřené na zvýšení loajality zákazníků, jmenována členkou představenstva. Jako členka představenstva pro oblasti Operations a IT (COO a CIO) tvoří společně s předsedou představenstva, Dr. Marcusem Söldnerem, a Wolfgangem Bachem, členem představenstva pro finanční a všeobecnou správu, tým představenstva společnosti CarGarantie.

Anna Biesenthal přišla do vedení společnosti CarGarantie v létě 2019 z mateřského koncernu Gothaer, přičemž zde nejdříve zodpovídala za oblasti IT, procesy a projektový management. Před svým působením u společnosti CarGarantie zastávala různé pozice ve společnosti Gothaer, mimo jiné jako členka představenstva Gothaer Polsko, jako Chief Operations Officer a Chief Information Officer. Od roku 2016 až do svého příchodu ke společnosti CarGarantie byla jako jednatelka společnosti Gothaer Systems GmbH zodpovědná za optimalizaci a obnovu IT procesů, stejně jako za IT bezpečnost. V představenstvu společnosti CarGarantie se do budoucna zaměří především na oblasti IT Transformation a Operations, ve kterých bude moci uplatnit své rozsáhlé odborné znalosti. Paní Biesenthal bude u CarGarantie klást hlavní důraz na pokračující digitalizaci jak interních, tak i na zákazníky zaměřených procesů s cílem další optimalizace kvality služeb.

CarGarantie jí přeje i nadále mnoho úspěchů na její nové pracovní pozici.

Otevřít obrázek v překrytí