Přeskočit na obsah

50. výročí společnosti CarGarantie

Zpět na přehled menu

Od svého založení v roce 1971 se společnost CG Car-Garantie Versicherungs-AG stala jedním z předních odborníků v oblasti záručních a věrnostních programů v celé Evropě. Výrobci, dovozci a prodejci motorových vozidel se v 19 zemích spoléhají na dlouholeté zkušenosti a odborné služby společnosti CarGarantie. Bez důvěry smluvních partnerů by taková úspěšná historie byla nemyslitelná. V roce 2021 slaví specializovaný pojistitel své 50. výročí – a děkuje všem partnerům za dlouholetou spolupráci. Zároveň se CarGarantie neustále soustředí i na budoucnost.

Záruky a doplňkové programy zaměřené na zvýšení loajality zákazníků jsou v dnešním obchodě s motorovými vozidly již nepostradatelné. Téměř všichni výrobci a prodejci mají v nabídce odpovídající produkty, aby si udrželi důvěru a loajalitu svých zákazníků. V Německu byla CarGarantie jedním z průkopníků: Již v roce 1971 měla společnost v nabídce první záruky na ojetá vozidla, o deset let později následovaly první produkty pro pojištění záruky. CarGarantie byla jedním z prvních poskytovatelů, jehož produktové portfolio zahrnovalo i mezinárodní záruční programy.

Tato průkopnická myšlenka v kombinaci s důsledně implementovanou snahou o expanzi vedla k úspěchu: V roce 2019 zjistila rozsáhlá studie vypracovaná společností Finaccord, zabývající se průzkumem trhu, že se CarGarantie vyvinula v předního, na výrobcích nezávislého, pojistitele záruk v Evropě. Jako průkopník tímto způsobem CarGarantie sehrála klíčovou roli při formování evropského trhu ve vývoji záručních produktů. Na českém trhu působí společnost CarGarantie od roku 2000 a slovenském od roku 2006.


Dlouholeté kooperace
Dnes s CarGarantie úzce spolupracuje mnoho předních výrobců a dovozců v různých evropských zemích – celkem více než 40 firem. Jde tedy o téměř všechny významné značky automobilového průmyslu. Službám společnosti CarGarantie důvěřuje více než 23 000 specializovaných prodejců v celé Evropě. Společnost se přitom nepovažuje pouze za pojistitele záruk: CarGarantie podporuje obchod s motorovými vozidly komplexně – rozsáhlými programy pro kontakt se zákazníky, právními službami, marketingovými službami a úzkou osobní péčí prostřednictvím zkušených obchodních týmů. CarGarantie je tak jedním z nejvšestrannějších poskytovatelů služeb v tomto oboru.

Přímý kontakt s obchodními partnery je přitom nejvyšší prioritou. To se promítá i do délky obchodních vztahů: S mnoha firmami CarGarantie spolupracuje již několik desetiletí, často dokonce od zahájení působnosti na trhu v dané zemi. Společně jsou tak vytvářeny záruční produkty a programy zaměřené na zvýšení loajality zákazníků, které jsou optimálně přizpůsobeny konkrétním požadavkům, přičemž je stále vetší důraz kladen na mezinárodní kooperace v rámci celé Evropy.


Výhled do budoucna
Tento mezinárodní a na budoucnost zaměřený přístup je podporován kontinuální kontrolou a optimalizací procesů. CarGarantie nepřetržitě vyvíjí moderní a směrodatné koncepty s cílem pokračovat touto cestou i v budoucnu.
CarGarantie také neustává ve své expanzi. Aktuální trend stále více směřuje k dlouhodobým zárukám, mimo toho se stávají stále důležitějšími elektrické a jiné alternativní formy pohonu. CarGarantie proto nabízí moderní specializované produkty, které tyto požadavky zohledňují. Tímto způsobem může CarGarantie nejen rychle reagovat na trendy a vývoj trhu, ale také je aktivně spoluutvářet.

Tým představenstva CarGarantie:
„Posledních pět desetiletí nás práce, kterou jsme odvedli, samozřejmě naplňuje hrdostí. Je to však také příležitost se ještě více soustředit na budoucnost. Díky koncentraci na naši stěžejní obchodní činnost a neustálé kontrole a reorganizaci interních procesů se CarGarantie nachází v trvalém procesu modernizace, přičemž cílem je ještě efektivnější a rozsáhlejší podpora našich obchodních partnerů. Naší vizí je být nejpozději v roce 2025 lídrem na evropském trhu v našem celkovém oboru: Je to transformace, která vyžaduje velké úsilí, pro niž byl ale v posledních 50 letech položen ideální základ. To vše však by nebylo možné realizovat bez rozsáhlé podpory našich partnerů, za kterou bychom vám chtěli srdečně poděkovat. Náš úspěch je i vaše zásluha.“

Otevřít obrázek v překrytí
[Translate to Tschechisch:] Dr. Marcus Söldner, Anna Biesenthal, Wolfgang Bach