Преминете към съдържанието

CarGarantie укрепва международното ръководство по дистрибуцията

Обратно към прегледа на менюто

С действие от 01.01.2021 г. CG Car-Garantie Versicherungs-AG (CarGarantie) увеличи ръководните позиции в сферата на дистрибуцията. Решението беше взето вследствие на нарастващото търсене на международния пазар и с цел предлагане на още по-добро обслужване както на търговците, така и на производителските организации в цяла Европа в сферата на разработването на продукти и във всички процеси, свързани с гаранционното застраховане.

 

Едита Вашилук – новият Главен мениджър за Европа

Едита Вашилук, която в качеството си на Главен мениджър за Западна и Източна Европа досега ръководеше всички дейности по дистрибуция в Западна (с изключение на Германия, Швейцария, Австрия и Дания) и Източна Европа, в новата си позиция на Главен мениджър за Европа от сега нататък ще бъде отговорна и за страните Дания, Швейцария и Австрия. Така тя ще ръководи продажбите в цяла Европа с изключение на Германия. Едита Вашилук, която още от 2013 г. е член на ръководния екип на предприятието, заема мястото на досегашния Главен мениджър за Централна Европа Уве Имбах. В качеството си на Главен мениджър по дистрибуционни проекти в бъдеще той ще ръководи по-нататъшното разрастване на CarGarantie. Дейностите по продажба на търговци в Германия ще продължават да бъдат водени от Саша Шюрен, Главен мениджър за Германия.

Иван Латаруло – новият Директор за Швейцария и Австрия

Иван Латаруло, който от 2011 г. е член на екипа на CarGarantie и заемаше позицията на ръководител продажби, в новата си функция на Директор за Швейцария и Австрия от сега нататък поема отговорността и за дистрибуционните дейности в Австрия. Обслужването на австрийските търговци и вносители ще продължава да се ръководи на място от Кристиан Ротбьок, Директор продажби на търговци и Петер Бахмайер, Директор продажби на вносители.

Лукаш Лис – новият директор за Централна и Източна Европа

Лукаш Лис е част от полския дистрибуционен екип на CarGarantie от 2016 г. Досега той заемаше позицията на ръководител продажби за Полша и от сега нататък като директор на източна Европа поема отговорността за дистрибуцията в източноевропейските страни, както и в Дания.

Особено в трудни времена CarGarantie отдава голямо значение на деловата стабилност и си поставя за цел да обслужва всички свои партньори по компетентен, директен и индивидуализиран начин. Затова специалистът в сферата на гаранционните услуги разраства своите ръководни позиции в международната дистрибуция. Независимо дали става въпрос за гаранционни продукти, програми за контакт с клиентите или допълнителни услуги, основната цел в международната практика на CarGarantie е осигуряването на еднакво най-високо качество, както и един и същи стандарт на силна ориентация към обслужване и бързина, а също и гъвкавост за всички страни.

Надпис под снимката: от ляво надясно: Едита Вашилук (Главен мениджър за Европа), Уве Имбах (Главен мениджър по дистрибуционни проекти), Иван Латаруло (Директор за Швейцария и Австрия), Лукаш Лис (Директор за ЦИЕ) и Саша Шюрен (Главен мениджър за Германия)

Отваряне на изображението в наслагване
[Translate to Bulgarisch:] V. l.: Ivan Lattarulo (Direktor Schweiz und Österreich), Edyta Wasiluk (General Manager Europe), Sascha Schüren (General Manager Deutschland), Lukasz Liss (Director CEE) und Uwe Imbach (General Manager Projekte Vertrieb)