Преминете към съдържанието

CarGarantie разраства международната дистрибуция

Обратно към прегледа на менюто

Вследствие на нарастващото търсене на германския и международния пазар CG Car-Garantie Versicherungs-AG (CarGarantie) ще укрепи водещите си позиции в сферата на дистрибуцията считано от 1 юли 2020 г. По този начин предприятието се противопоставя на всеобщата тенденция за централизиране и ползване на услуги от външни лица, като вместо това залага на свои опитни служители.

Едита Вашилук – новият Главен мениджър за Западна и Източна Европа

Като Главен мениджър за Западна и Източна Европа Едита Вашилук ще отговаря за следните пазари: Бенелюкс, Франция, Италия, Испания и Португалия. От 2013 г. тя е част от ръководния екип на компанията, като последно бе Главен мениджър за Източна Европа. На новата си позиция тя отговаря за управлението на всички дейности по дистрибуцията в Западна и Източна Европа на търговско ниво. С това тя заема мястото на досегашния Главен мениджър за Западна Европа, Лоран Жефар, който на свой ред поема управлението на CarGarantie Courtage SARL. В това изцяло дъщерно предприятие на CAR-GARANTIE GmbH той ще отговаря за развитието на нови сфери на бизнес.

Клаус Шликер – новият Главен мениджър по сътрудничество

Обслужването на производителите и вносителите също търпи развитие. В качеството си на нов Главен мениджър по сътрудничество Клаус Шликер ще отговаря за съвместната работа с тези организации и ще води екипа на директорите по сътрудничество. Като дългогодишен мениджър по дистрибуцията в CarGarantie той разполага с богат опит и стабилни международни контакти сред производителите и вносителите.

Саша Шюрен – новият Главен мениджър за Германия

В качеството си на нов главен мениджър за Германия Саша Шюрен отговаря за управлението на дейностите по дистрибуция в сферата на търговията с Германия. Той е приемник на Уве Имбах, който като Главен мениджър за Централна Европа досега беше отговорен за района на Германия. Като Главен мениджър Имбах в бъдеще ще насочи вниманието си към Австрия, Дания и Швейцария и освен това ще спомага по-нататъшното разрастване на CarGarantie. В качеството си на опитен специалист в бранша, Саша Шюрен е член на екипа по дистрибуция на предприятието още от 1999 г. На позицията ръководител по дистрибуцията той последно водеше организацията на външната служба с над 50 служители.

Решението да се укрепи ръководният екип в областта на дистрибуцията е от основно значение в стратегията на CarGarantie. Нашата цел е като водещ гаранционен застраховател в Европа да предлагаме на търговците, както и на производителите и вносителите, оптимални и съответстващи на търсенето услуги в областта на разработването на продукти и всички процеси, свързани с гаранционното застраховане, както и да обслужваме всички свои партньори по компетентен, личен и индивидуален начин.

Надпис под снимката: от ляво надясно: Лоран Жефар (управител CarGarantie Courtage SARL), Саша Шюрен (Главен мениджър за Германия), Едита Вашилук (Главен мениджър за Западна и Източна Европа), Клаус Шликер (Главен мениджър по кооперации) и Уве Имбах (Главен мениджър за Централна Европа)

Отваряне на изображението в наслагване