Преминете към съдържанието

50-годишен юбилей на CarGarantie

Обратно към прегледа на менюто

От основаването си през 1971 година CG Car-Garantie Versicherungs-AG се разви до нивото на водещ специалист в областта на програмите за гаранции и привличане на клиенти в цяла Европа. Производители, вносители и търговци от 19 държави се доверяват на компетентността и обслужването на CarGarantie. Без доверието на договорните партньори подобна история на успеха би била немислима. През 2021 година компанията, предлагаща специализирани застраховки, отбелязва своя 50-годишен юбилей – и благодари на всички свои партньори за дългогодишното сътрудничество. При това CarGarantie е винаги с поглед, ориентиран към бъдещето

Програми за гаранции и привличане на клиенти станаха незаменими в днешната търговия с превозни средства. Почти всеки производител и търговец предлага продукти, с които да спечели доверието на клиентите и да ги привлече към компанията. При това CarGarantie в Германия принадлежи към пионерите в тази област: още през 1971 година компанията започва да предлага първите гаранции за употребявани автомобили, а десет години по-късно следват и първите гаранционни застраховки. CarGarantie принадлежи към първите доставчици на услуги, чието продуктово портфолио включва и международни гаранции.

Това авангардно мислене, съчетано с внимателно реализирани стратегии за експанзия на пазара, доведе до успех: Последното широкообхватно проучване на агенцията за проучване на пазара Finaccord от 2019 година показва, че днес CarGarantie се нарежда сред водещите независими от производителите гаранционни застрахователи в Европа. По този начин на CarGarantie се отрежда ключовата роля за формирането на европейския пазар като пионер в разработването на гаранционни продукти.
На българския пазар CarGarantie е представлявана от 2010.


Дългогодишно сътрудничество

Днес всички големи производители и вносители в различни европейски държави работят в тясно сътрудничество с CarGarantie – общо над 40 компании, включително и почти всички основни марки в автомобилния бранш. Над 23 000 специализирани търговци се доверяват на услугите на CarGarantie. При това компанията не се възприема само като гаранционен застраховател: CarGarantie подкрепя комплексно търговията – чрез широкообхватни програми за контакти с клиенти, юридически услуги, маркетингови услуги и лично обслужване чрез опитни специалисти на място. С това CarGarantie се нарежда в първите редици на глобалните доставчици на комплексни услуги в бранша.

Директният контакт с договорните партньори в случая има приоритетно значение. Това се отразява и в продължителността на сътрудничеството: С много от компаниите CarGarantie работи вече десетилетия съвместно, често дори от стартирането на пазара в съответната държава. По този начин се разработват съвместно гаранции и програми за привличане на клиенти, оптимално ориентирани към съответните потребности. Тук вниманието се фокусира все повече върху общоевропейското транснационално сътрудничество.

Поглед, ориентиран към бъдещето

Този подход на транснационално, ориентирано към бъдещето сътрудничество, се поддържа от непрекъснато проучване и оптимизиране на процесите. CarGarantie работи непрекъснато върху създаването на съвременни, иновационни концепции, за да продължи своя път към бъдещето.
CarGarantie продължава и своята пазарна експанзия. Настоящата тенденция е все по-силната ориентация към дългосрочни гаранции, като освен това електрическите и други алтернативни форми на задвижване придобиват все по-голяма значимост. В тази връзка CarGarantie предлага вече съвременни, специализирани продукти, които са съобразени със специфичните изисквания. По този начин CarGarantie не само реагира бързо на тенденциите и развитието на пазара, но и допринася активно за тяхното формиране.

Екип на борда на CarGarantie:

„Изминалите пет десетилетия естествено ни изпълват с гордост от свършената работа и постигнатите успехи. Но това е и повод да се концентрираме още повече върху бъдещето. Чрез фокусирането ни върху нашия основен бизнес и чрез непрекъсната проверка и реорганизира на вътрешните процеси, CarGarantie е в процес на непрекъснато развитие, за да подкрепим още по-ефективно и всеобхватно своите договорни партньори. Нашата визия е най-късно през 2025 година да бъдем пазарен лидер в Европа в целия ни сегмент – трансформация, която изисква големи усилия, и за която бяха положени идеалните основи през последните 50 години. Всичко това не би било възможно без пълната подкрепа от страна на нашите партньори, за което бихме желали да им благодарим най-сърдечно. Нашият успех е и тяхна заслуга.“

 

Отваряне на изображението в наслагване
[Translate to Bulgarisch:] Dr. Marcus Söldner, Anna Biesenthal, Wolfgang Bach